Monthly Archives: Δεκέμβριος 2009

Ουρανούπολη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Εκδήλωση ενημέρωσης για το λεγόμενο «Νέο Επενδυτικό Σχέδιο» των μεταλλείων του Στρατονικού Όρους!

Βλέπετε η προσπάθεια που καταβάλλουν οι μεταλλευτικές εταιρείες να μετατρέψουν ολόκληρη τη Βόρειο Χαλκιδική σε μεταλλευτική χαβούζα ενδιαφέρει όλο και περισσότερους. Η Ουρανούπολη άλλωστε δεν είναι και στην άλλη άκρη της χώρας. Υδροδοτείται από τα νερά του Κακκάβου και έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια μια άλλου τύπου ανάπτυξη με την οποία τα πάει πολύ καλά. Και καταλαβαίνει πως δεν μπορούν να συνυπάρξουν η απασχόληση που αφορά την επισκεψιμότητας, τη μεταποίησης, τις υπηρεσίες, με τα κυάνια, τα αρσενικά και μηδενικές ποσότητες ύδατος, όσοι κι αν κάποιοι προσπαθούν επιμελώς να μας πείσουν για το αντίθετο. Εμείς οι Στρατονικιώτες άλλωστε το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, καθώς βλέπουμε το χωριό μας τόσα χρόνια να φθίνει και να έχει περιέλθει στη μιζέρια και την υποβάθμιση εξαιτίας της μακροχρόνιας μονοκαλλιέργειας των μεταλλείων.

Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο της πρώην Κοινότητας Ουρανούπολης όπου επιστήμονες, ακτιβιστές και πολίτες της περιοχής θα ενημερώσουν τους κατοίκους της Ουρανούπολης και όχι μόνο.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη για τα «νέα επενδυτικά σχέδια» στα μεταλλεία του Στρατονικού Όρους και απάντηση του επιτρόπου Στάυρου Δήμα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5003/09  Υποβολή: Kriton Arsenis (S-D)

Προς την Επιτροπή
Θέμα: Ανάπτυξη νέου μεταλλείου στη θέση Σκουριές του δήμου Παναγίας Χαλκιδικής
Στο πλαίσιο της επέκτασης από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» των Μεταλλείων Κασσάνδρας, έχει κατατεθεί προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας». Η προμελέτη χωρίζεται σε τρία έργα: το υποέργο Ολυμπιάδας που προβλέπει δημιουργία νέας στοάς προσπέλασης και δημιουργία καινούργιου εργοστασίου εμπλουτισμού στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου, το υποέργο Μαύρων Πετρών που αφορά την ανάπτυξη του υφιστάμενου μεταλλείου και τέλος το υποέργο στις Σκουριές που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέου μεταλλείου και στοάς εμπλουτισμού.
Στο πλαίσιο της πρώτης γνωμοδότησης της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σχετικά με την έγκριση της προμελέτης, η υπηρεσία ήταν αρνητική όσον αφορά την ανάπτυξη νέου μεταλλείου για την εκμετάλλευση χρυσοφόρου-χαλκούχου πορφύρη στη θέση Σκουριές του δήμου Παναγίας. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, στη θέση Σκουριές έχει εντοπιστεί αρχαιολογικός χώρος, ενώ «η μηδενική σχεδόν σημερινή αλλοίωση της περιοχής σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες αλλοιώσεις που προβλέπονται στη προμελέτη του προτεινόμενου υποέργου, καθιστούν μη αναστρέψιμες τις καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί αλλά και εκείνων που ενδεχομένως θα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών».
Επιπλέον, σύμφωνα με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η μέθοδος απόληψης χρυσού με εκχύλιση κυανιούχων διαλυμάτων σε τέτοιες περιοχές όπως της Χαλκιδικής, «οδηγεί σε εκτεταμένη καταστροφή και αλλοίωση του φυσικού τοπίου, ενέχει σοβαρότατους κινδύνους ρύπανσης του εδάφους όπως και των υπόγειων υδροφορέων και των επιφανειακών υδάτων και συνδέεται με τεράστιο όγκο τοξικών αποβλήτων και αδρανών υλικών». Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Είναι ενήμερη σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επέκταση των μεταλλείων και την πιθανή υποβάθμιση που συνεπάγεται στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής; Εκτιμά ότι τηρείται η κοινοτική νομοθεσία;
2. Η οδηγία 2006/21/EK σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας θα έπρεπε να είχε πλήρως ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη έως την 1η Μαΐου 2008. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης από την Επιτροπή;

E-5003/09EL

Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής (13.11.2009)

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τα στοιχεία που παραθέτει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στην ερώτησή του. Ωστόσο οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση των εν λόγω εγκαταστάσεων και για την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών. Μέχρι στιγμής, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί κατά πόσον έχει τηρηθεί ή όχι η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας έπρεπε να έχει ενσωματωθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2008 και φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη λάβει τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν την εν λόγω ενσωμάτωση. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις σχετικές εξελίξεις, και οι συνήθεις διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει η ταχεία και κατάλληλη μεταφορά της οδηγίας στην έννομη τάξη της Ελλάδας. Η Επιτροπή έχει προσφύγει πρόσφατα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το ζήτημα αυτό.

Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ – Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ΕΕ L 102 της 11.4.2006.