ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Στρατονίκη 15 Δεκεμβρίου 2007

Νέα μήνυσητρίτη κατά σειράκατά τις εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από κατοίκους της Στρατονίκης Χαλκιδικής για την μη τήρηση από την εταιρεία των όρων της Υπουργικής Απόφασης.
• Σε τρίτη καταγγελία κατά της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» προέβησαν οι κάτοικοι της Στρατονίκης στις 26 Νοεμβρίου 2007 ενώπιον του Εισαγγελέα Χαλκιδικής. Η καταγγελία -που υπέχει τη θέση μηνύσεως- αφορά για μια ακόμα φορά τις παράνομες εκρήξεις με φουρνέλα κάτω από τα σπίτια του χωριού οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα σε καθημερινή βάση, κάνοντας τη ζωή των κατοίκων αφόρητη.

Το κείμενο της καταγγελίας της 26/11/2007 έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ των:

κατοίκων Στρατονίκης Χαλκιδικής

ΚΑΤΑ

Α) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο Στρατώνι Χαλκιδικής

Β) παντός υπευθύνου

Πολύγυρος 26-11-2007

Κύριε Εισαγγελέα,
από τον Σεπτέμβριο του έτους 2005, αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η εξόρυξη του κοιτάσματος μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων του μεταλλείου «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» που βρίσκεται κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης.

Από τότε μέχρι σήμερα η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» διενεργεί καθημερινά εργασίες εξόρυξης του συγκεκριμένου κοιτάσματος στο υπέδαφος του χωριού μας.

Όμως αντί της μεθόδου μηχανικής εξόρυξης με περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (φουρνέλων) κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος σε μηνιαία βάση, που αποτελεί βασικό όρο της σχετικής άδειας εξόρυξης (Κ.Υ.Α. 143088/11-4-2005 – όρος Δ.1.2 και Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/07.09.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης – σελ. 4) η παραπάνω εταιρία και για ολόκληρο το προαναφερθέν χρονικό διάστημα εφαρμόζει και πραγματοποιεί τεχνική εξόρυξης μόνο με την χρήση εκρηκτικών γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου τήρησης των όρων των παραπάνω διοικητικών πράξεων, παραβιάζοντας έτσι κατάφορα την σχετική άδεια.

Η επί διετίας και πλέον παράβαση του βασικού αυτού όρου της άδειας εξόρυξης και η αποκλειστική χρήση ανατινάξεων κατά την εξόρυξη κάτω από τα σπίτια μας, εκτός του ότι έχει κάνει ανυπόφορη την ζωή μας, έχει εντείνει σημαντικά τον φόβο και την ανησυχία μας επειδή οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας καθίστανται σαφώς διάφορες αυτών που προβλέπονται από την σχετική μελέτη και που τελικώς εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

ΕΠΕΙΔΗ έχουμε την βεβαιότητα ότι ο η νέα μέθοδος της μηχανικής εκσκαφής δεν είναι τεχνικώς εφικτή και σχεδιάστηκε από την παραπάνω εταιρία με μοναδικό σκοπό να παραπλανηθούν οι διοικητικές αρχές και η τοπική κοινωνία

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε στα νόμιμα

Με τιμή, Οι καταγγέλοντες.

 • Mε κάθε τρόπο οι κάτοικοι συνεχίζουν αδιάλειπτα τον νόμιμο αγώνα τους έως την τελική δικαίωση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Στρατονίκη 3 Δεκεμβρίου 2007

Νέα μήνυση κατά τις εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από κατοίκους της Στρατονίκης Χαλκιδικής για την μη τήρηση από την εταιρεία των όρων της Υπουργικής Απόφασης. Συνεχίζεται η απαξίωση της Στρατονίκης. Δονησηογράφος εξακολουθεί να παραμένει στο Iερό Nαού!

 • Σε νέα καταγγελία κατά της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» προέβησαν οι κάτοικοι της Στρατονίκης στις 14 Νοεμβρίου 2007 ενώπιον του Εισαγγελέα Χαλκιδικής. Η καταγγελία -που υπέχει τη θέση μηνύσεως- αφορά και πάλι τις παράνομες εκρήξεις με φουρνέλα κάτω από τα σπίτια του χωριού οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα σε καθημερινή βάση, κάνοντας τη ζωή των κατοίκων αφόρητη.

Το κείμενο της καταγγελίας της 14/11/2007 έχει ως εξής:

« ΚΑΤΑ

Α) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Επου εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο Στρατώνι Χαλκιδικής

Β) παντός υπευθύνου

Πολύγυρος 14-11-2007

Κύριε Εισαγγελέα,

με την Κ.Υ.Α. 143088/11-4-2005 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της εξόρυξης του κοιτάσματος «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης Χαλκιδικής και με την Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/07.09.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της εκμετάλλευσης του παραπάνω μεταλλείου, από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».

Με τις παραπάνω διοικητικές πράξεις καθορίσθηκε η μέθοδος εξόρυξης η οποία χαρακτηρίζεται α) από την φορά (ανερχόμενη ή κατερχόμενη) β) από τα μέσα (μηχανική εξόρυξη ή χρήση εκρηκτικών) και γ) την λιθογόμωση.

Σε ότι αφορά τα μέσα εξόρυξης προβλέπεται α) «Να αναπροσαρμοστεί κατά το δυνατόν η τεχνική της εξόρυξης με την εφαρμογή ειδικού εξοπλισμού Road Header (κοινώς αποκαλούμενο «μετροπόντικας») με παράλληλο περιορισμό της χρήσης εκρηκτικών στο απολύτως απαραίτητο» (Κ.Υ.Α. 143088/11-4-2005 – όρος Δ.1.2), β) «Η χρήση εκρηκτικών στην κάθε μορφής εξόρυξη εντός των ορίων του οικισμού της Στρατονίκης και πέραν αυτών σε περιμετρική ζώνη 100 μ., να περιορισθεί κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος σε μηνιαία βάση και να πραγματοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξόρυξης (Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/07.09.2005 απόφασησελ. 4).

Σε αντίθεση με τα παραπάνω καθημερινά από τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και σήμερα η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.». εφαρμόζει και πραγματοποιεί τεχνική εξόρυξης μόνο με την χρήση εκρηκτικών γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου τήρησης των όρων των παραπάνω διοικητικών πράξεων αλλά προσφάτως και από την ανακοίνωση της εν λόγω εταιρίας στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 3-11-2007.

ΕΠΕΙΔΗ η εξόρυξη με καθημερινή χρήση εκρηκτικών και ανατινάξεις κάτω από τα σπίτια μας έχει κάνει ανυπόφορη την ζωή μας, και

ΕΠΕΙΔΗ μετά την παρέλευση δύο και πλέον ετών έχουμε απόλυτα πειστεί ότι ο η νέα μέθοδος της μηχανικής εκσκαφής δεν είναι τεχνικώς εφικτή και ο σχεδιασμός της έγινε αποκλειστικά και μόνο για να κατατείνει στη δημιουργία της βεβαιότητας ότι οι κάτοικοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισης της δραστηριότητας εξόρυξης κάτω από έναν κατοικημένο οικισμό ηλικίας αιώνων δεν έχουν πλέον κανένα λόγο να φοβούνται αφού η εξόρυξη με εκρηκτικά (φουρνέλα) περιορίζεται σε 30%

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε στα νόμιμα»

• Εν τω μεταξύ συνεχίζεται με διάφορους τρόπους η απαξίωση του χωριού και των κατοίκων της από την εταιρεία και τους εκπροσώπους της: Με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο κοίτασμα των «Μαύρων Πετρών» -που σημειωτέον βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης- εξακολουθούν να αναφέρονται ως μεταλλεία Στρατωνίου, δημιουργώντας την αίσθηση στην Κοινή γνώμη, πως στην Στρατονίκη δεν συμβαίνει τίποτα το επιλήψιμο, αφού στο Στρατώνι ως γνωστόν βρίσκονται η μονάδα εμπλουτισμού και η εξέδρα φόρτωσης.

 • Παράλληλα συνεχίζεται η βεβήλωση του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής -ένα παρεκκλήσι λίγο έξω από το χωριό, στο ύψωμα προς την κορυφή του Στρατονικού Όρους- στο οποίο η εταιρεία έχει εγκαταστήσει από τις αρχές του καλοκαιριού ένα όργανο μέτρησης μέσα στο Ιερό, (γνωστό ως δονησηογράφο), εξυπηρετώντας τις μελετητικές της ανάγκες. Οι κάτοικοι αλλά και τα μέλη της μειοψηφίας του Τοπικού Συμβουλίου Στρατονίκης, διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς τον Μητροπολίτη Ιερισσού Αγ. Όρους και Αρδαμερίου και προς τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. Ο τελευταίος, που παρίστατο σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Στρατονίκης στις 24-7-2007, υποσχέθηκε πως με δική του ευθύνη, ο δονησηογράφος θα απομακρυνθεί. Γεγονός το οποίο δεν έγινε μέχρι σήμερα.

• Παρ’ όλες τις αντιξοότητες οι κάτοικοι συνεχίζουν αδιάλειπτα τον νόμιμο αγώνα τους έως την τελική δικαίωση. Σ’ αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Ενεργών Πολιτών Βορείου Χαλκιδικής -η οποία στηρίζει τον αγώνα- την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007 στην Στρατονίκη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Στρατονίκη 26 Nοεμβρίου 2007

Ερώτηση στην Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Περικλή Κοροβέση για την κατάσταση που επικρατεί στα μεταλλεία του Στρατονικού Όρους.

Aναβολή της εκδίκασης της προσφυγής των κατοίκων της Στρατονίκης στο Συμβούλιο της Eπικρατείας για την 8η Mαΐου 2008

 • Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων κατέθεσε ο βουλευτής του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς Περικλής Κοροβέσης σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα μεταλλεία του Στρατονικού όρους (πρώην μεταλλεία Κασσάνδρας).

Η ερώτηση του Βουλευτή επικεντρώνεται στο σοβαρότατο πρόβλήμα των φουρνέλων κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης, στο επικείμενο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και στην ανάγκη της περιοχής για προώθηση εναλλακτικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα η ερώτηση που απευθύνεται στους Υπουργούς Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης διατυπώθηκε ως εξής:

Θέμα: «Κίνδυνοι από την μη τήρηση των όρων της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης εξόρυξης της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στην περιοχή Στρατονίκης Χαλκιδικής και η πρόθεση της κυβέρνησης αναφορικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης μεταλλείων του Στρατονικού Όρους (πρώην μεταλλεία Κασσάνδρας) στην Βόρεια Χαλκιδική»

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 143088/11-4-2005 εγκρίθηκαν προς όφελος της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. οι περιβαλλοντικοί όροι της εξόρυξης του κοιτάσματος «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» κάτω από τον δομημένο οικισμό του χωριού Στρατονίκη Χαλκιδικής (Δήμος ΣταγείρωνΑκάνθου) και με την Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/07.09.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της εταιρείας για την εκμετάλλευση του παραπάνω μεταλλείου σύμφωνα με την οποία τίθενται συγκεκριμένοι όροι, που μέχρι σήμερα δεν τηρήθηκαν, όπως επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Όρων των παραπάνω διοικητικών πράξεων.

Με την 613/02 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκε η μελέτη κατασκευής εργοστασίου Χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ( Δήμος ΣταγείρωνΑκάνθου).
Με την 81/22-06-2007 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παναγίας Νομού Χαλκιδικής αντιτάχθηκε ομόφωνα στη λειτουργία μεταλλείου και εργοστασίου χρυσού στην περιοχή «Σκουριές» της διοικητικής του περιφέρειας.
Τέλος είναι γνωστές οι διαμαρτυρίες και οι αγώνες των κατοίκων της Βόρειας Χαλκιδικής και οικολογικών κινήσεων για την λειτουργία των μεταλλείων στην περιοχήμεγάλο μέρος της οποίας προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή σύμβαση NATURA 2000- η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική για το περιβάλλον.

Γνωστή επίσης είναι και η αρνητική στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. (Δεκέμβριος/2003) όταν στην Βουλή συζητήθηκε η τροπολογία για τη μεταβίβαση των μεταλλείων του Στρατονικού Όρους (πρώην μεταλλεία Κασσάνδρας) στη σημερινή ιδιοκτήτρια εταιρία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Προτίθενται να επανεξετάσουν τη στάση τους σχετικά με την έγκριση της εκμετάλλευσης του μεταλλείου «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» μετά την επί διετίας και πλέον μη τήρηση βασικών όρων αυτής και θα προχωρήσουν στην έγκριση και στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης των μεταλλείων από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Εμε δεδομένη την αντίθεση προς αυτό της τοπικής κοινωνίας;
 2. Θα προωθήσουν επιτέλους κάποια εναλλακτικής μορφής βιώσιμη ανάπτυξη που θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας και θα βγάλει τη Βόρεια Χαλκιδική και τους κατοίκους της από την ομηρία που υφίστανται εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Γραπτή απάντηση από τους αρμόδιος υπουργούς αναμένεται σε περίπου 25 μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης.

• Με δυσαρέσκεια επίσης, πληροφορήθηκαν οι κάτοικοι της Στρατονίκης -αλλά και όλοι όσοι προσπαθούν να αποτρέψουν την καταστροφική μεταλλευτική δραστηριότητα στη Βόρειο Χαλκιδική- την αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής των κατοίκων εναντίον της Υπουργικής Απόφασης με την οποία πραγματοποιούνται οι εξορύξεις κάτω από το χωριό. Ως νέα ημερομηνία ορίστηκε η 8η Μαΐου 2008, εξέλιξη που επιτρέπει την εταιρεία να δρα ανενόχλητη ξεθεμελιώνοντας ακόμα περισσότερο τα σπλάχνα της Στρατονίκης.

Έτσι οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους απέναντι σ’ αυτό το νέο δεδομένο.
• Στα πλαίσια της διεύρυνσης και ανάπτυξης του αγώνα ορίστηκε και η επόμενη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Ενεργών Πολιτών Βορείου Χαλκιδικής -η οποία στηρίζει τον αγώνα τους- να πραγματοποιηθεί στην Στρατονίκη την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ουρανούπολη 7η Nοεμβρίου 2007

Την υποστήριξή της εκφράζει η Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Βορείου Χαλκιδικής, στην μήνυση που κατέθεσαν κατά της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» γυναίκεςκάτοικοι της Στρατονίκης Χαλκιδικής για την μη τήρηση από την εταιρεία των όρων της Υπουργικής Απόφασης

 • Η Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Βορείου Χαλκιδικής ανακοινώνει για μία ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράσταση της, στον αγώνα των κατοίκων της Στρατονίκης εναντίον του «βιασμού» που υφίστανται καθημερινά από τις εκρήξεις των φουρνέλων κάτω από το χωριό.
 • Με απόφαση που ελήφθη στην Γενική Συνέλευση της Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2007 στην Ουρανόπολη, η Επιτροπή δηλώνει την υποστήριξη της στην μήνυση που κατέθεσαν γυναίκες-κάτοικοι του χωριού, κατά τις εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» για την μη τήρηση από την εταιρεία των όρων της Υπουργικής Απόφασης με την οποία έλαβαν την άδεια για εξόρυξη κάτω από τον δομημένο οικισμό της Στρατονίκης.
 • Ως γνωστόν στην Στρατονίκη δύο και πλέον χρόνια τώρα η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» εκμεταλλεύεται με φουρνέλα το μεταλλευτικό κοίτασμα των «Μαύρων Πετρών» που βρίσκεται κάτω από το χωριό κατά παράβαση των όρων της υπουργικής απόφασης. Όροι που την υποχρεώνουν να χρησιμοποιεί «Μετροπόντικα» για την εξόρυξη αλλά και να εφαρμόζει την ανερχόμενη μέθοδο.
 • Είναι επίσης γνωστό ότι η Στρατονίκη υφίσταται την ταλαιπωρία των φουρνέλων επτάμιση χρόνια τώρα, από το 2000, αρχής γενομένης από την αλήστου μνήμης ιδιοκτήτρια εταιρεία των μεταλλείων, TVX Gold.

• Για πολλοστή φορά -και με πρωτοβουλία τώρα των γυναικών- οι κάτοικοι της Στρατονίκης αντέδρασαν, στο συντελούμενο καθημερινό «βιασμό».

Έτσι, ομάδα γυναικών επισκέφθηκαν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και κατέθεσαν έγγραφη καταγγελία -που υπέχει την θέση μηνύσεως- καταδεικνύοντας σε αυτήν τη μη τήρηση από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» των όρων που έθεσε η Yπουργική Aπόφαση για την εξόρυξη στο μεταλλείο των «Mαύρων Πετρών».

 • Συγκεκριμένα στην καταγγελία τους αναφέρουν τα εξής:

«Κύριε Εισαγγελέα,
με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 143088/11-4-2005 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της εξόρυξης του κοιτάσματος «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης Χαλκιδικής και με την Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/07.09.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της εκμετάλλευσης του παραπάνω μεταλλείου, από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία τίθενται μεταξύ άλλων και οι ειδικοί όροι:

α) της αναπροσαρμογής κατά το δυνατό της τεχνικής της εξόρυξης με την εφαρμογή ειδικού εξοπλισμού Road Header (κοινώς αποκαλούμενο «μετροπόντικας») με παράλληλο περιορισμό της χρήσης εκρηκτικών, εντός των ορίων του οικισμού της Στρατονίκης και σε περιμετρική ζώνη 100 μ. πέραν αυτών, κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος σε μηνιαία βάση και μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξόρυξης,

β) της εφαρμογής της μεθόδου εκμετάλλευσης εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά και σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές συνθήκες που καθιστούν την εφαρμογή της μεθόδου με κατερχόμενη φορά αναπόφευκτη να υποβάλλεται για το σκοπό αυτό και για κάθε συγκεκριμένη θέση του μεταλλείου τεκμηριωμένο υπόμνημα προς έγκριση στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος.

Σε αντίθεση με τους παραπάνω όρους από τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και σήμερα εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο η κατερχόμενη φορά εξόρυξης και αυτή πραγματοποιείται μόνο με την χρήση εκρηκτικών γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου τήρησης των όρων των παραπάνω διοικητικών πράξεων.

Επειδή η εξόρυξη κάτω από τα σπίτια μας έχει κάνει ανυπόφορη την διαβίωσή μας, ιδιαίτερα δε όταν αυτή πραγματοποιείται στα ανώτερα στρώματα του κοιτάσματος μερικές δεκάδες μέτρα κάτω από τα πόδια μας και με την μόνη εφικτή και συμφέρουσα μέθοδο των ανατινάξεων, παρακαλούμε να προβείτε στα νόμιμα

 • Παράλληλα οι γυναίκες ενημέρωσαν και πάλι τον Νομάρχη Χαλκιδικής με επιτόπια επίσκεψη τους στο γραφείο του στον Πολύγυρο. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά ο κος Νομάρχης δήλωσε αναρμοδιότητα να επιληφθεί του θέματος.
 • Με τις ενέργειές τους αυτές οι κάτοικοι της Στρατονίκης καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά πως ούτε εφησυχάζουν ούτε μένουν ανενεργοί στα συνεχιζόμενα και μεθοδευμένα πλήγματα που δέχoνται τα τελευταία χρόνια από τις εκμεταλλεύτριες εταιρείες των μεταλλείων οι οποίες με απροκάλυπτο τρόπο ξεθεμελιώνουν το χωριό τους. Στηλιτεύουν επίσης με κάθε τρόπο την αναλγησία της κεντρικής διοίκησης ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος.
 • Η Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Βορείου Χαλκιδικής προτίθεται επίσης να συμβάλλει με κάθε νόμιμο τρόπο στην προσπάθεια των κατοίκων της Στρατονίκης για τον τερματισμό της εξόρυξης κάτω απ’ τον οικισμό και την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησε η πολύχρονη αυτή κατάσταση στο χωριό.

• Πρώτη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, ορίστηκε, η επόμενη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής να πραγματοποιηθεί στην Στρατονίκη την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Στρατονίκη 1η Nοεμβρίου 2007

Μήνυση κατά τις εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» κατέθεσαν γυναίκεςκάτοικοι της Στρατονίκης Χαλκιδικής για την μη τήρηση από την εταιρεία των όρων της Υπουργικής Απόφασης

Για πολλοστή φορά -και με πρωτοβουλία τώρα των γυναικών- αντέδρασαν οι κάτοικοι της Στρατονίκης, στο συντελούμενο «βιασμό» που υφίστανται από τα φουρνέλα, με τις καθημερινές εκρήξεις που πραγματοποιούνται, κάτω από το χωριό. Έτσι ομάδα γυναικών επισκέφθηκαν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και κατέθεσαν έγγραφη καταγγελία -που υπέχει την θέση μηνύσεως- καταδεικνύοντας σε αυτήν τη μη τήρηση από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» των όρων που έθεσε η Yπουργική Aπόφαση για την εξόρυξη στο μεταλλείο των «Mαύρων Πετρών».

Συγκεκριμένα στην καταγγελία αναφέρουν τα εξής:
«Κύριε Εισαγγελέα,
με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 143088/11-4-2005 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της εξόρυξης του κοιτάσματος «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης Χαλκιδικής και με την Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/07.09.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της εκμετάλλευσης του παραπάνω μεταλλείου, από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία τίθενται μεταξύ άλλων και οι ειδικοί όροι:

α) της αναπροσαρμογής κατά το δυνατό της τεχνικής της εξόρυξης με την εφαρμογή ειδικού εξοπλισμού Road Header (κοινώς αποκαλούμενο «μετροπόντικας») με παράλληλο περιορισμό της χρήσης εκρηκτικών, εντός των ορίων του οικισμού της Στρατονίκης και σε περιμετρική ζώνη 100 μ. πέραν αυτών, κάτω από το 30% του συνολικά εξορυσσόμενου μεταλλεύματος σε μηνιαία βάση και μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξόρυξης,

β) της εφαρμογής της μεθόδου εκμετάλλευσης εναλλασσομένων κοπών και λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά και σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές συνθήκες που καθιστούν την εφαρμογή της μεθόδου με κατερχόμενη φορά αναπόφευκτη να υποβάλλεται για το σκοπό αυτό και για κάθε συγκεκριμένη θέση του μεταλλείου τεκμηριωμένο υπόμνημα προς έγκριση στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος.


Σε
αντίθεση με τους παραπάνω όρους από τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και σήμερα εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο η κατερχόμενη φορά εξόρυξης και αυτή πραγματοποιείται μόνο με την χρήση εκρηκτικών γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου τήρησης των όρων των παραπάνω διοικητικών πράξεων.
Επειδή
η εξόρυξη κάτω από τα σπίτια μας έχει κάνει ανυπόφορη την διαβίωσή μας, ιδιαίτερα δε όταν αυτή πραγματοποιείται στα ανώτερα στρώματα του κοιτάσματος μερικές δεκάδες μέτρα κάτω από τα πόδια μας και με την μόνη εφικτή και συμφέρουσα μέθοδο των ανατινάξεων, παρακαλούμε να προβείτε στα νόμιμα
Παράλληλα οι γυναίκες ενημέρωσαν και πάλι τον Νομάρχη Χαλκιδικής με επιτόπια επίσκεψη τους στο γραφείο του στον Πολύγυρο. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά ο κος Νομάρχης δήλωσε αναρμοδιότητα για να επιληφθεί του θέματος, υποσχέθηκε όμως ότι θα στείλει τον Αντινομάρχη στην Στρατονίκη για συζητήσεις με τους κατοίκους, όπως και έγινε την 30-10-2007
Με τις ενέργειές τους αυτές οι κάτοικοι της Στρατονίκης καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά πως ούτε εφησυχάζουν ούτε μένουν ανενεργοί στα συνεχιζόμενα και μεθοδευμένα πλήγματα που δέχεται το χωριό τα τελευταία χρόνια. Με επιμονή και ποικίλους τρόπους ενημερώνουν και αντιδρούν και με υπομονή περιμένουν την εκδίκαση και δικαίωση τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Eκεί, όπου στις 2 Νοεμβρίου 2007 θα συζητηθεί η προσφυγή τους κατά της Υπουργικής Απόφασης που έδωσε το δικαίωμα στις εκμεταλλεύτριες εταιρείες των μεταλλείων να ξεθεμελιώνουν το χωριό τους.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 30.8.2007

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κ.Μιχαήλ Δεκλερής προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κ.Μιχαήλ Δεκλερής προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος συμμετέχει στο βαρύ εθνικό πένθος για την οικολογική καταστροφή που έπληξε τη Χώρα μας και στην οδύνη των θυμάτων της. Συμμερίζεται επίσης την εκδοχή ότι για την κατάσταση αυτή υπήρξε εγκληματικό σχέδιο που βρήκε ανέτοιμο και ευάλωτο το κράτος. Η συμφορά μας όμως έχει βαθύτερα αίτια για τα οποία είναι υπεύθυνο το πολιτικό / πελατειακό σύστημα της Χώρας, που επί πολλά χρόνια απεργάζεται την απαξίωση του περιβάλλοντος στη συνείδηση των Ελλήνων με πολλούς τρόπους, από τους οποίους πρέπει να τονίσωμε τους εξής:

1. Με τον ανοιχτό και πολυετή πόλεμο εναντίον της νομολογίας του ΣτΕ για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου εκκρεμούν ακόμα και οι γνωστές προτάσεις αναθεωρήσεως του Συντάγματος για την οικοπεδοποίηση των δασών και την υποβάθμιση του ΣτΕ.

2. Με νομοθετικές πανουργίες για την αλλοίωση του επιστημονικού ορισμού του δάσους, την νομιμοποίηση της καταπατήσεως και αποψιλώσεως των δασών, την εξουδετέρωση δικαστικών αποφάσεων κ.ά.

3. Με την αδιαφορία του για την αναβάθμιση της στελεχώσεως, οργανώσεως και εκπαιδεύσεως της δασικής υπηρεσίας και το βαρύτατο σφάλμα της θεσμικής διασπάσεως δασοπροστασίας και δασοπυροσβέσεως.

4. Με την συστηματική αποφυγή της καταρτίσεως του Δασολογίου της Χώρας, η υποχρέωση της οποίας έχει επιβληθεί υπό του ΣτΕ από δεκαετίας τουλάχιστον και δια της τελευταίας αναθεωρήσεως του Συντάγματος προ πενταετίας τουλάχιστον.

5. Με την παράλειψη της συνεχούς επιτηρήσεως των δασών με την σύγχρονη τεχνολογία, η οποία είχε υποδειχθεί υπό του ΣτΕ από του έτους 1993.

Είναι θλιβερό να υπενθυμίζονται οι ευθύνες αυτές σε ώρες πένθους, αλλά ενόσω εκκρεμεί η αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος και επίκειται η εκλογική αναμέτρηση, οσονδήποτε βαρύ το πένθος μας, δεν πρέπει να αποσβέσει τα ολέθρια λάθη του παρελθόντος.

Τέλος, το Επιμελητήριο υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι ήθος βιωσιμότητος και προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορούν να υπάρξουν στη Χώρα μας, χωρίς εθνική κυριαρχία και δημοσία τάξη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Μιχαήλ Δεκλερής

Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κα Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας, προέβη στις εξής δηλώσεις:

Ως Ελληνίδα, μένω άφωνη από την οδύνη που προκαλεί η ανθρώπινη και οικολογική τραγωδία των τελευταίων ημερών. Ως δικαστικός λειτουργός, όμως, και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, δεν έχω το δικαίωμα να σιωπώ. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής στα χρονικά επίθεση, όχι μόνο κατά των δασών και των προϋποθέσεων επιβιώσεως της παρούσης και των μελλουσών γενεών των Ελλήνων, αλλά κατά αυτής ταύτης της φυσικής υποστάσεως και ταυτότητος της Χώρας μας, διότι ο Ελληνικός πολιτισμός δε νοείται, ούτε θα επιβιώσει χωρίς την ελληνική φύση. Αν αυτό συνεχιστεί, σε λίγο τίποτα γύρω μας δεν θα μας θυμίζει ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε, και τίποτα δε θα έχει απομείνει για να το υπερασπιστούμε.

Δεν πρόκειται πλέον μόνον για αδυναμίες του διοικητικού μηχανισμού, παράνομες προσδοκίες που υπέθαλψε και ανέχτηκε η διοικητική πρακτική και νομοθεσία, μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και κάτι πολύ χειρότερο: Η αδυναμία να εντοπισθεί, να κατονομασθεί και να παταχθεί τούτο εγκαίρως, αποδεικνύει σοβαρή αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος σε όλα τα επίπεδα: νομοθεσία, διοίκηση, δικαιοσύνη, πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τα αυτονόητα μέτρα, όπως η αναδάσωση των καμμένων και η άμεση και οριστική απόσυρση της δασοκτόνου αναθεωρήσεως του άρθ.24 του Συντάγματος, δεν αρκούν πλέον για να θέσουν υπό έλεγχο την παρούσα κρίση. Οφείλουμε να θέσουμε το ερώτημα ποιος και γιατί εχθρεύεται τόσο τη Χώρα μας και τους πολίτες της, ποιος έχει συμφέρον από την αποδυνάμωση και διάλυσή της, να τον αποκαλύψουμε και να τον αντιμετωπίσουμε. Καθένας μας από τη θέση του και κατά λόγο της αρμοδιότητός του πρέπει να ενεργήσει, ούτως ώστε να σταματήσει εδώ το κακό και να αρθούν οι προϋποθέσεις που το υποθάλπουν.

Η Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου

Μαρία Καραμανώφ

Σύμβουλος Επικρατείας