Monthly Archives: Νοέμβριος 2009

Ιδού το σχέδιο της καταστροφής του τόπου μας. Θέλουν ολόκληρη την ανατολική Χαλκιδική μεταλλευτική ζώνη, ενάντια στα νερά, τα δάση, τις θάλασσές μας!

Συνοπτική περιγραφή: Oμάδα μεταλλείων ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ

Κατεβάστε την παρουσίαση ΕΔΩ σε power point

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

chalkidiki

chalkidiki-metalleia

Skouries-ergostasio

Skouries-grafima

Σαν κύριες δράσεις για την ανάπτυξη των μεταλλείων στην περιοχή μας περιγράφονται οι εξής:

Μεταλλείο ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ (ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟΣΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ)

Μεταλλείο ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Ενιαίο μεταλλευτικό κέντρο στο ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ

Ανάπτυξη ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Ερευνα για ανάπτυξη των βεβαιωμένων κοιτασμάτων ΠΙΑΒΙΤΣΑ ΦΙΣΩΚΑ καθώς και αυτών που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα ΖΕΠΚΟΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑΜΠΑΣΔΕΚΗΠΥΡΗΝΙΑ

Τι περιλαμβάνει κάθε μια από αυτές!

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ (είναι σε λειτουργία):

Ο χώρος εξόρυξης είναι ουσιαστικά κάτω και γύρω από τον δομημένο Οικισμό της Στρατονίκης.

Οι εγκαταστάσεις υποστήριξης είναι στο ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟ.

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού στο ΣΤΡΑΤΩΝΙ.

Χώρος καθίζησης των αποβλήτων οι λίμνες ΣΕΒΑΛΙΕ 1 & 2

Χώρος απόθεσης αποβλήτων στην θέση Καρακόλι

Χώρος φόρτωσης και εξαγωγής του μεταλλεύματος οι λιμενικές εγκαταστάσεις ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ:

Χώρος εξόρυξης ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (δεν λειτουργεί είναι σε προετοιμασία)

Εγκαταστάσεις υποστήριξης στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.

Εργοστάσιο εμπλουτισμού της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ για τα πρώτα χρόνια και του ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟΥ στην συνέχεια αφού προηγουμένως διανοιχτεί σήραγγα 8 ΚΜ.

Χώρος απόθεσης αρχικά στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και μετά στο ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟ σε φράγμα που προβλέπεται να δημιουργηθεί, σε θέση κοντά στις σημερινές εγκαταστάσεις και το μέγεθός του υπολογίζεται σε μήκος 600μ

Μέγιστο ύψος 98μ, πλάτος στέψης 50 μέτρα και συνολικής έκτασης 420 στρεμμάτων.

Στο ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟ θα δημιουργηθούν:

Νεα μονάδα ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΎ (ΠΛΗΝΤΗΡΙΟ) , μεγαλύτερης δυναμικότητας από αυτά του ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ.

ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΎ με την μέθοδο της ακαριαίας τήξης και συνοδευτικές μονάδες όπως παραγωγής θειικού οξέως, μονάδα παραγωγής οξυγόνου (500 τόνοι την ημέρα) , μονάδα πολιτίμων λίθων μονάδα διαχείρισης και εξουδετέρωσης υδάτων κλπ.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ /  Χώρος εξόρυξης ΣΚΟΥΡΙΕΣ:

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΌΡΥΞΗ μέχρι βάθους 300-450 μέτρων με ανοιχτό πηγάδι διαμέτρου 1200-1500 μέτρων ανάλογα με σύσταση και ανθεκτικότητα του εδάφους και ΥΠΟΓΕΙΑ μέχρι σε βάθος 70 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΧΡΥΣΟΥ στις ΣΚΟΥΡΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΝΤΗΡΙΟ) στις ΣΚΟΥΡΙΕΣ

ΦΡΑΓΜΑΤΑ απόθεσης αποβλήτων δύο (2) στα ρέμματα ΚΑΡΑΤΖΑ και ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ συνολικής επιφάνειας αποβλήτων 1100 στρεμμάτων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ του μεταλλεύματος για εξαγωγή στο λιμάνι Στρατωνίου με φορτηγά!!!

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ.

ΠΡΟΒΛΗΤΑ μήκος 224μ και πλάτους 26.80.

ΚΡΗΠΙΔΌΤΟΙΧΟΣ κάθετα στην προβλήτα μήκους 80.50 μέτρων

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ  60 για εξυπηρέτηση βοηθητικών σκαφών.

ΣΙΛΟ για την φόρτωση πλοίων το μήκος των οποίων θα είναι 204-209 μέτρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ μπορεί να είναι:

Στο έδαφος και την χρήση γής.(λίμνες και φράγματα αποβλήτων με τεράστιους όγκους επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, εργοστάσια , χώροι αποθήκευσης κλπ)

Στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (σκόνη από τις εργασίες εξόρυξης, από την κίνηση των μηχανημάτων και καυσαέρια)

Ακουστικό περιβάλλον στις περιοχής γύρω από τις δραστηριότητες.

ΓΙΑ τους ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ παραθέτουμε  αυτολεξεί όσα επισημαίνει η πρόταση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

«Μείωση των απορροών και αλλαγή στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού των επιφανειακών υδατικών συστημάτων».

«Μείωση των υδατικών αποθεμάτων των υδροφορέων με τους οποίους συνδέεται άμεσα η έμμεσα η περιοχή του έργου».

«Επιβάρυνση της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών από ενδεχόμενες διαρροές από τους χώρους απόθεσης και τυχαίες διαρροές των γραμμών μεταφοράς».

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ», η οποία είναι και θέση του μπλογκ μας:

Στην περιοχή θα προστεθούν αρκετά χιλιόμετρα στοών σε αυτά  που ήδη υπάρχουν με απρόβλεπτες συνέπειες για τα νερά της περιοχής, τα δάση, την πανίδα και χλωρίδα και γενικότερα στο περιβάλλον.

Ειδικά για τα νερά επισημαίνεται:

Η υλοποίηση του σχεδίου θα σημάνει την μη αναστρέψιμη βλάβη της περιοχής μας που όπως είναι γνωστό υδροδοτείται και σήμερα από την περιοχή όπου χωροθετούνται οι δραστηριότητες χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον.

Τα νερά των στοών θα στραγγίζουν συνεχώς τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής μας.

Έχοντας υποστεί χημική αλλοίωση από την επαφή τους με τα μέταλλα και το οξυγόνο, τα νερά γίνονται όξινα και απαιτούν συνεχή εξουδετέρωση και επεξεργασία πριν επανέρθουν στην επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή είναι πάντα τρωτή σε ατυχήματα, με επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και τη θάλασσα.

Τυχόν διαρροές από τους χώρους απόθεσης θα δημιουργούν όξινη απορροή με τα γνωστά αποτελέσματα.

Η δημιουργία των εργοστασίων και των χώρων αποβλήτων θα στερήσουν την περιοχή εκατοντάδες η και χιλιάδες στρεμμάτων παρθένων δασών.

Η κίνηση των ποικίλων οχημάτων για την μεταφορά του τεραστίου όγκου υλικών (υλικά κατασκευών, στείρα, μεταλλεύματα ) θα επιβαρύνουν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Η λιθογόμωση των στοών με τα υπολείμματα της επεξεργασίας με τα διάφορα χημικά αντιδραστήρια δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε βάθος χρόνου γιατί ουδείς μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα του μείγματος στο μέλλον.

Οι περαιτέρω έρευνες για άλλα κοιτάσματα προϊδεάζουν για μια ακόμη μεγαλύτερη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Η ύπαρξη των εργοστασίων στην περιοχή δίνουν μελλοντικά την δυνατότητα για μεταφορά και επεξεργασία μεταλλευμάτων από γειτονικές χώρες.

Επειδή:

Ο τόπος μας είναι πυκνοκατοικημένος και πολύ μικρός για να χωρέσει όλη αυτήν την δραστηριότητα.

Οι όποιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν πείθουν ότι θα προστατέψουν τις ζωές μας στο μέλλον. ΄Έχουμε τα παραδείγματα της μη τήρησης των όσων προβλέπονταν στις άδειες των Μαύρων Πετρών και της διερευνητικής-αποστραγγιστικής στοάς των Σκουριών, καθώς επίσης και την απαλλαγή της TVX Hellas και τα μέλη των Διοικητικών της Συμβουλίων αντίστοιχα για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την αποχώρησή της με νόμο.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η εκτέλεση του αναπτυξιακού σχεδίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», με τα όποια  οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία, έστω κι αν εφαρμοστούν οι περιβαλλοντικοί όροι που καταθέτει προς αδειοδότηση η εταιρία, θα υποβαθμίσει για πάντα το ανθρώπινο, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον του τόπου μας και θα μας βλάψει ανεπανόρθωτα. Θεωρούμε το σχέδιο αυτό ως μη-βιώσιμη ανάπτυξη για τον τόπο μας.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε σκέψη για ανάπτυξη των μεταλλευτικών εργασιών στην περιοχή και ζητούμε την άμεση και έμπρακτη αποκατάσταση της περιβαλλοντολογικής βλάβης που έχουν δημιουργήσει οι μέχρι τώρα μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή μας.