Tag Archives: χρυσός

«Mετά από δέκα πέντε χρόνια αγώνες, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα μαζί με τους κατοίκους της Χαλκιδικής» λέει στο Ψήφισμά της η Επιτροπή Στρυμονικού Κόλπου ενάντια στην εγκατάσταση μεταλλουργίας χρυσού και εξόρυξης χαλκού.

Κι οι κάτοικοι του Στρυμονικού κόλπου επανέχονται και λένε ξανά όχι στην καταστροφή της πατρίδας μας!

Κι οι κάτοικοι του Στρυμονικού κόλπου επανέχονται και λένε ξανά όχι στην καταστροφή της πατρίδας μας!

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα, στις 07-12-2012 και μετά από κάλεσμα της Ομάδας Πρωτοβουλίας ενάντια στην εγκατάσταση Μεταλλουργίας Χρυσού κι Εξόρυξης χαλκού, συγκεντρωθήκαμε εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι του Δ.Βόλβης,

πολίτες τους Δήμου μας, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ στον Σταυρό κι αφού ενημερωθήκαμε συζητώντας διεξοδικά καταλήξαμε στα παρακάτω.

  •  Δεκαπέντε χρόνια πριν, σταματήσαμε με την μεγαλειώδη κινητοποίηση μας, την τότε επιχειρούμενη εγκατάσταση της μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα- Βαρβάρα. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα σε συντονισμό και συνεργασία με τους αγωνιζόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής.
  • Θεωρούμε καταστροφικό και απαράδεκτο τον όλο σχεδιασμό, το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου καθώς και την παραπλάνηση για τις συνέπειες της δήθεν αναπτυξιακής επένδυσης.
  • Ολα δείχνουν ότι οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές και μη αναστρέψιμες για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να αφήνουν ανέγγιχτες καμιά απο τις υπάρχουσες δραστηριότητες στο τόπο μας.

Το παραπάνω τεκμηριώνεται δυστυχώς απο τους Ανεξάρτητους Επιστημονικούς φορείς (Πρυτανικό Συμβούλιο Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Συνέχεια

«Ακύρωση των επενδύσεων εξόρυξης χρυσού ως κοινωνικά άχρηστου και περιβαλλοντικά επιζήμιου» υποστηρίζει με ψήφισμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης ο ΣΥΡΙΖΑ

Unknown

Ψήφισμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ κατά της εξόρυξης χρυσού.

Η συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ εκφράζει την αλληλεγγύη της και πλήρη στήριξη στον μεγαλειώδη αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, του Κιλκίς, του Έβρου και της Ροδόπης ενάντια στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού. Αποδοκιμάζουμε έντονα τις πρακτικές παραπλάνησης, εκμαυλισμού συνειδήσεων, καταστολής και εκφοβισμού που επιχειρούν οι επιχειρηματίες σε συνεργασία με τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

Η ένταση των εξορύξεων σε παγκόσμιο επίπεδο,  συνοδεύεται από εκτεταμένες οικολογικές  και κοινωνικές καταστροφές και υπαγορεύεται και κυριαρχείται από πολυεθνικές. Στην μνημονιακή Ελλάδα, οι εξορύξεις χρυσού διαφημίζονται ως σανίδα σωτηρίας, ενώ στην πραγματικότητα είτε παραδίδονται δωρεάν είτε αποτελούν πεδίο νέας αφαίμαξης δημόσιου χρήματος για αμφίβολα σχέδια.
Υποστηρίζουμε ότι προτεραιότητες για τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου είναι: α. ακύρωση των επενδύσεων εξόρυξης χρυσού ως κοινωνικά άχρηστου και περιβαλλοντικά επιζήμιου β. η  α­κύ­ρω­ση δια­τά­ξεων του με­ταλ­λευ­τι­κού κώ­δι­κα, του χω­ρο­τα­ξι­κού των ε­ξο­ρύ­ξεων, των fast track και Ε­Ο­Ζ, ώ­στε να μη δί­νο­νται στους εγ­χώ­ριους/πο­λυε­θνι­κούς ε­πι­χει­ρη­μα­τίες σκαν­δα­λώ­δη και α­ντι­συ­νταγ­μα­τι­κά προ­νό­μια και ε­ξου­σία και γ. η α­ξιό­πι­στη δη­μό­σια έ­ρευ­να και κα­τα­γρα­φή των α­πο­θε­μά­των στην Ελλά­δα.
Α­ντι­με­τω­πί­ζουμε τις ε­ξο­ρυ­κτι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες ως α­να­πό­σπα­στο μέ­ρος των το­πι­κών, πε­ρι­φε­ρεια­κών και ε­θνι­κού ε­πι­πέ­δου  σχε­δια­σμών με κοινωνική συμμετοχή,  που να συνυπολογίζουν το πραγματικό κόστος που καλείται να πληρώσει η κοινωνία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και για τις επιπτώσεις στις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.
Υποστηρίζουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μέσα από ένα πλατύ κοι­νω­νι­κό διάλογο για τη συ­νε­τή και κοι­νω­φε­λή α­ξιο­ποίη­ση των πό­ρων (ή μη), ε­πι­ση­μαί­νο­ντας ό­τι α. αφορούν μη αντιστρεπτές επεμβάσεις β. αφορούν και στους όρους αναπαραγωγής των επερχόμενων γενιών και γ. εί­ναι κρί­σι­μες για τη μελ­λο­ντι­κή κα­τά­στα­ση της χώ­ρας συνεπώς δεν μπορούν να ληφθούν υπό το εκβιαστικό καθεστώς του φόβου.
 
Θέλουμε τα δάση τη γη και το νερό και όχι έναν τάφο φτιαγμένο από χρυσό
Ο άνθρωπος και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη.
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 30/11-2/12/2012

Το Γραφείο Τύπου

Ωμή παρέμβαση του Υπ. Περιβάλλοντος υπέρ της «Ελληνικός Χρυσός». Ρεπορτάζ του «Εξάντα»

Η καταγγελία των κατοίκων, η διάψευση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και η αλήθεια

Συναγερμό σήμαναν οι κάτοικοι της Β. Χαλκιδικής τις προηγούμενες μέρες, μπροστά στην απειλή να κοπούν περίπου 4.000 στρ. στο δάσος των Σκουριών, ολόκληρη δηλαδή η έκταση που έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», προκειμένου να κατασκευαστεί εκεί ανοιχτό ορυχείο χρυσού. Οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι το Υπ. Περιβάλλοντος, με κατεπείγον έγγραφό του στις 10/10/12, έδινε εντολή στο αρμόδιο Δασαρχείο Αρναίας να προχωρήσει άμεσα στη σύναψη του σχετικού «Πρωτόκολλου εγκατάστασης και υλοτομίας» με την εταιρεία!

Αυτό θα σήμαινε μια τεράστια καταστροφή, καθώς το δάσος των Σκουριών θεωρείται ανεκτίμητης οικολογικής αξίας, με δέντρα ζωής εκατοντάδων ετών! Θα σηματοδοτούσε δε και τον υπερβάλλοντα ζήλο του Υπουργείου να προχωρήσει το έργο, τη στιγμή που ακόμα εκκρεμεί η οριστική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Άμεσα το Υπ. Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αναπαράχθηκε Συνέχεια

Η σκληρή πραγματικότητα της Χαλκιδικής παραμονεύει και για τη Θράκη. «Στο χέρι σας να αποτρέψετε την κατοχή των καναδών χρυσοθήρων»…

http://www.xronos.gr, 02.10.2012

Σχετικό link: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=84651#.UGwgR1LIbmY.facebook

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Ν. Χαλκιδικής Κατερίνα Ιγγλέζη και ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής Κώστας Ευθυμίου κάλεσαν τους πολίτες να αποτρέψουν τη λειτουργία χρυσωρυχείων στη Θράκη. «Στη Χαλκιδική από τότε που έλαβε την άδεια η Eldorado Gold, η ίδια εταιρεία που εκτός από τη Χαλκιδική θέλει να αναπτύξει χρυσωρυχεία και στη Θράκη, λειτουργεί σα να είναι σε προτεκτοράτο»

Την πραγματικότητα της Χαλκιδικής, όπως αυτή υφίσταται σήμερα με τη λειτουργία χρυσωρυχείων, περιέγραψαν δύο μέλη του κινήματος κατά του χρυσού τα οποία βρέθηκαν στη Θράκη για να παραστούν στις δημόσιες διαβουλεύσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα μεταλλεία χρυσού στο Πέραμα Έβρου που εκτυλίσσονται τις τελευταίες μέρες σε δημοτικά και περιφερειακό συμβούλιο, λέγοντας με νόημα στους πολίτες «Στο Συνέχεια

Ομόφωνο όχι στην «επένδυση» χρυσού στον Έβρο

news247 Οκτώβριος 02 2012 11:39
Το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης γνωμοδότησε αρνητικά για την επένδυση εξόρυξης χρυσού στο Πέραμα του Έβρου
 Αρνητικά γνωμοδότησε το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης την εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. στο Πέραμα του Έβρου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, στη συνεδρίαση καταρρίφθηκε η θέση της εταιρείας ότι σειρά ετών απουσιάζει ο επιστημονικός διάλογος για την επένδυση εξόρυξης χρυσού που κατατείνει στην παραβίαση της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της «Χρυσωρυχεία Θράκης» Γιώργος Μαρκόπουλος, η περιβαλλοντική μελέτη του έργου είναι απόλυτα σύμφωνη με τους αυστηρούς όρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με ομόφωνο όχι των παρόντων και μια αποχώρηση συμβούλου της αντιπολίτευσης. Στην συνεδρίαση παρέστησαν επιστήμονες που κατέθεσαν απόψεις και ανέλυσαν λεπτομέρειες της περιβαλλοντικής μελέτης της επένδυσης, ενώ ακολούθησε διάλογος με την παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Χρυσός στη Βόρειο Ελλάδα – Ευλογία και Κατάρα», ημερίδα στο Α.Π.Θ.

Χρυσός στη Βόρειο Ελλάδα – Ευλογία και Κατάρα

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Χρυσός στη Βόρειο Ελλάδα – Ευλογία και Κατάρα»

Πέμπτη 24 Μαΐου 2012, ώρα 11:00, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. 
Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

Σάββατο 31 Μαρτίου 20:30 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα του «χρυσού»

Ανακοίνωση της Κίνησης Πολιτών Άρδην, για τα χτεσινά επεισόδια στις Σκουριές της Χαλκιδικής

Τα επεισόδια στις Σκουριές της Χαλκιδικής που προκάλεσαν οι τραμπούκοι του «εθνικού εργολάβου» Μπόμπολα και της Καναδικής Eldorado Gold είναι μια εικόνα από το μέλλον. Είναι η εικόνα μιας Ελλάδας – Eldorado, μιας λεηλασίας χωρίς αρχή και τέλος, που στους κατοίκους των πόλεων γίνεται αντιληπτή από τις πινακίδες των χιλιάδων «ανταλλακτηρίων χρυσού», που αγοράζουν κοψοχρονιά από τις βέρες του πατέρα ως τα χρυσά δόντια του παππού, από τους πολίτες μιας χώρας που βυθίζεται στην απόγνωση.

Σιγά να μην διστάσουν μπροστά στο περιβάλλον, μπροστά στην ζωή δεκάδων Συνέχεια

Ψήφισμα των Επιτροπών Αγώνα Βόρειας Ελλάδας εναντία στη μεταλλεία χρυσού…

Οι Επιτροπές Αγώνα ενάντια στη μεταλλεία χρυσού από Χαλκιδική, Κιλκίς, Ροδόπη, Έβρο και Καβάλα, που αποτελούνται από πολίτες, φορείς και αιρετούς εκπροσώπους των περιοχών μας και εκφράζουν την πλειοψηφία των κατοίκων τους, συναντηθήκαμε στη Μ. Παναγιά στις 17 Μαρτίου για να συντονίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στα σχέδια των εταιρειών για τη ληστρική εκμετάλλευση του τόπου μας. Τα «μεγαλόπνοα» σχέδια των εταιριών χρυσού με την αγαστή συνεργασία του κράτους, απειλούν ολόκληρη τη Β. Ελλάδα από τη Θράκη (Έβρο, Ροδόπη)και την Καβάλα έως τη Χαλκιδική, τις Σέρρες και το Κιλκίς. Στην Ελλάδα, επί… Συνέχεια

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΡΙΤΗΣ 20 Μαρτίου 2012: Κάτοικοι που αντιδρούν στα μεταλλεία και εργαζόμενοι της εταιρείας, βρίσκονται στις «Σκουριές», απέναντι!

Από χθες Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσουν εργασίες της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στη θέση «Σκουριές» του όρους Κάκκαβος που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Μεγάλη Παναγία, Ιερισσός και Στρατονίκη στη Χαλκιδική. Σήμερα 20 Μαρτίου 2012, ομάδα αρχαιολόγων δοκίμασε να ξεκινήσει εργασίες αρχαιολογικών τομών αλλά γρήγορα μαζεύτηκε πλήθος κάτοικων της περιοχής για να  σταματήσουν την διαδικασία. Παράλληλα τις μεσημεριανές ώρες άρχισαν να κατευθύνονται και εργαζόμενοι της εταιρείας προς την περιοχή. Και ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το δρόμο που οδηγεί στις «Σκουριές» στη θέση «Χοντρό Δέντρο» μεταξύ Παλαιοχωρίου-Μεγάλης Παναγίας, οι εργαζόμενοι «έσπασαν» το μπλόκο της αστυνομίας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο βουνό απένατι από τους κατοίκους που αντιδρούν με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Ερωτηματικά επίσης το γεγονός πως αυτή την ώρα που έπρεπε να εργαζόνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται εκεί!