Tag Archives: στείρα

Παρέμβαση πολιτών της Στρατονίκης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για να γίνει αποκομιδή των στείρων τα οποία έχουν διασπείρει ανεξέλεγκτα οι τοπικοί άρχοντες

Πολίτες – δημότες του Δημοτικού Διαμερίσματος Στρατονίκης, με αίτηση τους που κατατέθηκε στις 15 Ιουνίου 2010 προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου,  ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην αποκομιδή των στείρων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε έργα ή έχουν αποτεθεί σε διάφορες αλάνες του χωριού προς άλλες χρήσεις. Τα στείρα, τα οποία περιέχουν επικίνδυνα βαρέα μέταλλα μεταξύ των οποίων και αρσενικό, μετρήθηκαν μετά από πρωτοβουλία των πολιτών σε πιστοποιημένο εργαστήριο το οποίο διαπίστωσε την επιβάρυνσή τους. Η αίτηση, που συνοδεύεται φυσικά και από τα επίσημα έγγραφα του εργαστηρίου, κοινοποιήθηκε επίσης στο Τοπικό Συμβούλιο Στρατονίκης, την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και την κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

Το blog μας ελπίζει για μια φορά η Δημοτική αρχή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των Δημοτών και να μαζέψει τα επικίνδυνα υλικά, όπως και να μην τα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ σε έργα. Η περιοχή μας έχει επιβαρυνθεί αρκετά από αυτές τις δραστηριότητες. Καιρός να προχωρήσουμε στην απορρύπανση.

Παρακάτω αντίγραφο του εγγράφου που κατατέθηκε:

Έλεος!! Τι θα γίνει πια με τα «στείρα»; Τα χρησιμοποιούν πλέον ανεξέλεγκτα! Δείτε παρακάτω νέες φωτογραφίες από σημεία απόθεσης της Στρατονίκης και των Σταγείρων

Πότε επιτέλους θα πάρουν θέση η αρμόδιοι της περιοχής να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων στείρων (υπολείμματα εξόρυξης μεταλλευτικής δραστηριότητας) ; Πότε θα σταθούν αντάξιοι της ιστορίας του Τόπου και των πολιτών που τους εκλέγουν;  Τι κάνει ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου, ο Νομάρχης Χαλκιδικής, οι Τοπικοί Πρόεδροι; Γιατί επιτρέπουν την χρήση των στείρων σε εργασίες οδοποιίας ή οικοδομικές αφού ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών απαγορεύει κάτι τέτοιο; Πως προστατεύουν το αγαθό της Δημόσιας υγείας επιτρέποντας μάλιστα την χρήση αυτού του υλικού σε μέρη που συχνάζουν παιδιά όπως είναι το Δημοτικό Σχολείο Σταγείρων και η πίσω πλευρά της παιδικής χαράς Στρατονίκης; Πότε επιτέλους οι κάτοικοι θα βγουν από το λήθαργο και θα αντιδράσουν; Ας μην περιμένουμε για μια ακόμα φορά την κατάληξη του ποιήματος του Βάρναλη «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα»…

Στις φωτογραφίες παρακάτω:

Το Δημοτικό Σχολείο των Σταγείρων με την αυλή του γεμάτη στείρα.

Ο πίσω δρόμος της παιδικής χαράς της Στρατονίκης με επιστρωμένα τα στείρα που κουβαλήθηκαν από τους σωρούς που υπάρχουν στο γήπεδο. Η εργασία πραγματοποιήθηκε το πρωινό της Παρασκευής 7 Αυγούστου 09, με την προσωπική επίβλεψη του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου….

Παρακάτω δημοσιεύουμε το σχετικό άρθρο από τον κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών

Άρθρο 83

Αποθέσεις υλικών

1.- Ο χώρος και ο τρόπος απόθεσης καθώς και η τελική διαµόρφωση των αποθέσεων στείρων, πρέπει να επιλέγονται στην εκπόνηση της τεχνικής µελέτης του άρθρου 4, ώστε να εξασφαλίζονται η ορθολογική λειτουργία του έργου, η ευστάθεια των πρανών και η δυνατότητα αποκατάστασης του τοπίου.

Τα σχετικά κριτήρια που θα πρέπει να παίρνονται υπόψη στη παραπάνω µελέτη, είναι:

α) Ύπαρξη τµήµατος κοιτάσµατος που βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε κείνο που θα γίνει η απόθεση (επιφανειακά ή υπόγεια) ή και σε γειτονικό χώρο.

β) Μορφολογία και χλωρίδα του χώρου απόθεσης.

γ) Πετρολογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του χώρου απόθεσης.

δ) Πετρολογικά και µηχανικά χαρακτηριστικά, καθώς και ποσότητα του για απόθεση στείρου. ε) ∆υνατότητα επαναφοράς ή απόθεσης του στείρου στα κενά της εκµετάλλευσης. ζ) Γειτνίαση µε οικισµούς, δρόµους, έργα κοινής ωφέλειας, αρχαιολογικούς ή τουριστικούς χώρους κλπ. 2.- Πέρα από τα παραπάνω, για άλλα υλικά που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των στείρων, µε την στενή έννοια του όρου όπως µεταλλεύµατα µε χαµηλή ποιότητα ή πετρώµατα που συνεξορύσσονται µε το µετάλλευµα ή το χρήσιµο πέτρωµα και για τα οποία διαφαίνονται προοπτικές µελλοντικής αξιοποίησης, πρέπει να γίνεται ξεχωριστή απόθεση και γενικά να παίρνονται µέτρα για την ευχερή απόληψή τους όταν το επιτρέψουν οι οικονοµοτεχνικές συνθήκες. 3.- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για την απόθεση υλικών (π.χ. λιγνίτης, άνθρακας, πυρίτες) που παρουσιάζουν κίνδυνο αυτανάφλεξης, κύρια στην κατεύθυνση αποτροπής του πιο πάνω κινδύνου και αποφυγής της εξάπλωσής του στο γειτονικό και ευρύτερο χώρο. Ειδικότερα πρέπει να παίρνονται, µεταξύ των άλλων, και τα παρακάτω µέτρα:

Ειδικότερα πρέπει να παίρνονται, µεταξύ των άλλων, και τα παρακάτω µέτρα: α) Ο χώρος απόθεσης να βρίσκεται µακριά από οικισµούς, κτίσµατα, δηµόσιους δρόµους, εγκαταστάσεις, δασικές εκτάσεις κλπ. β) Η επιφάνεια του χώρου απόθεση καθώς και της ευρύτερης περιοχής, να είναι αποψιλωµένη και καθαρή από υλικά που µπορούν να µεταδώσουν πυρκαϊά (π.χ. καύσιµα, λιπαντικά, χαρτιά, ξυλεία). γ) Οι αποθέσεις των υλικών, να γίνονται σε µικρό ύψος και µεγάλη επιφάνεια. δ) Η απόληψη του υλικού απ’ τις αποθέσεις, να γίνεται προγραµµατισµένα, ώστε να προηγείται, διαδοχικά, η αποµάκρυνση του υλικού που έχει αποτεθεί πρωτύτερα. ε) Να γίνεται, όπου είναι δυνατό, συχνή αναµόχλευση των σωρών. στ) Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της θερµοκρασίας του σωρού ή κάθε άλλου δείκτη που µπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά. ζ) Να παίρνονται, σε περίπτωση ανάφλεξης, όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνση της εστίας ή την αποµόνωση του σωρού για την κατάσβεση της φωτιάς και την παρεµπόδιση εξάπλωσής της στο γύρω χώρο (π.χ. διαβροχή µε νερό, φράγµα άµµου ή χώµατος).

4.- Η εργασία προσωπικού και µηχανηµάτων σε σωρούς και αποθέσεις, επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, για την αποφυγή ενδεχόµενων καθιζήσεων, κατολισθήσεων, αναφλέξεων κλπ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5η/Φ/17402/84 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84)

Πως προστατεύει ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου το μείζον αγαθό της Δημόσιας Υγείας για τους πολίτες του; Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τοποθετημένα στείρα σε διάφορα σημεία της περιοχή μας.

GIPEDO-STRATONIKIS

Φωτογραφία από το γήπεδο Στρατονίκης. Απόθεση «στείρων» δίπλα από το παλιό Γυμνάσιο, νυν γυμναστήριο και από το γήπεδο μπάσκετ όπου παίζουν παιδιά. Σημειωτέον ακριβώς κάτω από τα στείρα, 30-40 μέτρα χαμηλότερα βρίσκεται η κεντρική γεώτρηση υδροδότησης της Στρατονίκης.

KOLOBOUKI

Φωτογραφία από τον αγροτικό δρόμο, στρωμένο με «στείρα»  προς τη θέση «Κολομπούκι» 2-3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Στρατονίκης στον οποίο υπάρχουν τρεις κατοικίες και κτήματα με διάφορες καλλιέργειες!

KOKINOLAKAS-NORTH

KOKINILAKAS-SOUTH

Φωτογραφίες από τη Θέση «Κοκκινόλακας» στο 100 χιλιόμετρο, περίπου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ουρανουπόλεως, μεταξύ των χωριών Στρατονίκης και Στρατωνίου. Προς τα βόρεια σε κάποιο ιδιόκτητο κτήμα και προς τα νότια δίπλα στην κοίτη του ρέματος! Ο «Κοκκινόλακας» είναι ρέμα που καταλήγει μαζί με τον «Ασπρόλακα» στον κόλπο της Ιερισσού από την περιοχή του «Κάμπου Στρατονίκης».

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται σε περιοχές του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής, ανεξέλεγκτη απόθεση και χρησιμοποίηση υπολειμμάτων εξόρυξης, τα οποία υπολείπονται, από την μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Η εταιρεία -ως γνωστόν- κατέχει από τον Δεκέμβριο του 2003 τα μεταλλεία του Στρατονικού Όρους (πρώην Μεταλλεία Κασσάνδρας). Συγκεκριμένα από το κοίτασμα «Μαύρες Πέτρες» που βρίσκεται κάτω από τον δομημένο οικισμό του χωριού Στρατονίκη Χαλκιδικής (Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου), εξορύσσει και εκμεταλλεύεται μεικτά θειούχα μεταλλεύματα. Από την εξορυκτική δραστηριότητα παράγονται και υπολείμματα που είναι γνωστά και ως «στείρα» και στα οποία ουδείς άλλος -εκτός ίσως από τους ίδιους- εάν περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όμως  ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών -σύμφωνα με το άρθρο 83- απαγορεύει την έξοδο των στείρων από το μεταλλείο και τη χρήση τους ως υποκατάστατο του 3Α ανεξάρτητα εάν έχουν ή δεν έχουν ελεγχθεί για την επικινδυνότητα τους.

Παρά τη νομοθεσία, υπολείμματα εξόρυξης παρατηρήθηκαν τοποθετημένα -από το φθινόπωρο του 2008- στη θέση «Κοκκινόλακας» και στο κοινοτικό γήπεδο του Δ/Δ Στρατονίκης, ενώ με σύντριμμα παραγόμενο από στείρο, έχουν επιστρωθεί Δημόσιοι και δασικοί δρόμοι όπως:

Δρόμος Ιερισσού-Ξηροποτάμου, δρόμος Νέων Ρόδων-παραλίας «Κουμίτσα», δρόμος Αγίου Νικολάου του Βουνού και θέση «Κολομπούκι» Δ/Δ Στρατονίκης.

Να σημειωθεί ότι ακριβώς δίπλα από την απόθεση στο κοινοτικό γήπεδο της Στρατονίκης βρίσκεται η κύρια γεώτρηση πόσιμου ύδατος με τη οποία υδροδοτείται το χωριό.

Επίσης υπάρχει διάχυτη φημολογία για τροφοδοσία «στείρων» σε επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών της περιοχής μας και τη διάθεση τους σε οικοδομικές κατασκευές.

Απορίας άξιον είναι τι κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου; Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνη απόφαση (Άνοιξη, 2009) για να εξεταστούν δείγματα από το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλετικών Ερευνών). Πάρθηκαν δείγματα; Έγινε έρευνα; Τι απαντήσεις θα δώσει ο Δήμος στους Δημότες που ευλόγως ανησυχούν; Κι ανεξάρτητα από ποιες συνθήκες τοποθετήθηκαν τα «στείρα» δε θα έπρεπε να μεριμνήσει να επιστρέψουν στις εργοταξιακές τοποθεσίες της εταιρείας, από όπου και διανεμήθηκαν; Οι Δημότες για μια ακόμα φορά περιμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις και ενέργειες που θα τους διασφαλίζουν ασφαλή διαβίωση!

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει το θέμα της ανεξέλεγκτης απόθεσης στείρων από τα μεταλλεία, σε διάφορα μέρη του Δήμου μας. Ερώτηση στη Βουλή της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κας Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

 

Είναι γνωστό στα μέρη μας πως του τελευταίους μήνες γίνεται προσπάθεια να «ξεφορτωθούν» στείρα σε διάφορα μέρη του Δήμου μας και όχι μόνο.

Υπολείμματα εξόρυξης παρατηρήθηκαν τοποθετημένα στη θέση «Κοκκινόλακας» και στο κοινοτικό γήπεδο του Δ/Δ Στρατονίκης, ενώ με σύντριμμα παραγόμενο από στείρο, έχουν επιστρωθεί Δημόσιοι και δασικοί δρόμοι όπως:

Δρόμος ΙερισσούΞηροποτάμου, δρόμος Νέων Ρόδωνπαραλίας «Κουμίτσα», δρόμος Αγίου Νικολάου του Βουνού και θέση «Κολομπούκι» Δ/Δ Στρατονίκης.

Να σημειωθεί ότι ακριβώς δίπλα από την απόθεση στο κοινοτικό γήπεδο της Στρατονίκης βρίσκεται η κύρια γεώτρηση πόσιμου ύδατος με τη οποία υδροδοτείται το χωριό.

Επίσης υπάρχει διάχυτη φημολογία για τροφοδοσία «στείρων» σε επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών της περιοχής μας και τη διάθεση τους σε οικοδομικές κατασκευές

Το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε πως ο Δήμος θα ερευνήσει την κατάσταση για την επικινδυνότητα των στείρων και θα επιληφθεί του θέματος. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε εάν και εφόσον προχώρησε σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Ωστόσο για το θέμα κατατέθηκε στη Βουλή, από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα Ευαγγελία ΑμμανατίδουΠασχαλίδου η παρακάτω ερώτηση:

logo_syriza2

30- 03- 2009
ΕΡΩΤΗΣΗ
Για τους κκ. Υπουργούς:
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Εσωτερικών
ΜακεδονίαςΘράκης
Θέμα: Ανεξέλεγκτη η διάθεση υπολειμμάτων μεταλλείων στη Χαλκιδική.
Στο Δήμο Σταγίρων Ακάνθου και στην ευρύτερη περιοχή της Β. Χαλκιδικής ( Δήμοι Παναγίας και Αρναίας) χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό υλικά τα οποία υπολείπονται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και τις εξορύξεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» (πρώην μεταλλεία Κασσάνδρας).
Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται είτε σαν αδρανή για υπόστρωμα στην οδοποιία όπως στο δρόμο ΙερισσούΞηροποτάμου, είτε για την στρώση δασικών δρόμων και κατά πληροφορίες διατίθενται σε επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών και σε επιχειρήσεις παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος.
Στα υλικά αυτά, που είναι γνωστά και με την ονομασία ¨στείρα¨, εντοπίζονται σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου, αρσενικού, μολύβδου, ψευδαργύρου, καδμίου, θείου και θειϊκών και για το λόγο αυτό εδώ και δεκαετίες φυλάσσονταν περιορισμένα στον τόπο εξόρυξης.
Τον τελευταίο καιρό όμως χρησιμοποιούνται χωρίς να έχει ελεγχθεί η επικινδυνότητα αυτών των υλικών. Οι συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν στον μέλλον από την αλόγιστη διασπορά τους, έχει προκαλέσει την ανησυχία των κατοίκων η οποία εκφράστηκε και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΣταγίρωνΑκάνθου.

Επειδή πρέπει να εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ο Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών,
Επειδή η ανεξέλεγκτη διάθεση των ρυπογόνων υπολειμμάτων των εξορυκτικών διαδικασιών των λατομείων προκαλεί μόνιμη επιβάρυνση στο περιβάλλον και έχει αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία,

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα θα λάβουν ώστε:

– Nα σταματήσει η διάθεση των υπολειμμάτων από μεταλλευτικές δραστηριότητες στο περιβάλλον;

– Nα γίνει η αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στο περιβάλλον στην περιοχή της Β. Χαλκιδικής από τη μέχρι τώρα χρήση των υλικών εξόρυξης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ευαγγελία ΑμμανατίδουΠασχαλίδου