Tag Archives: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α Ε

Παραπλανητική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ (προφανώς λόγω εκλογών) σχετικά με την αποστολή της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Κάτω από το βάρος των αντιδράσεων της προεκλογικής περιόδου και μετά το έγγραφο του Δημάρχου Σταγείρων-Ακάνθου (ο οποίος, εκτός από εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ, ποιεί τη συγκεκριμένη στιγμή την ανάγκη φιλοτιμία σχετικά με τα μεταλλεία, -εκλογές γαρ!) εκδόθηκε στις 2 Νοεμβρίου παραπλανητική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ,  σχετικά με την αποστολή προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Στο έγγραφο αναφέρονται γενικόλογες διαβεβαιώσεις και αόριστες δεσμέυσεις προς την τοπική κοινωνία η οποία ως γνωστόν ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. Γεγονός που το ίδιο το ΥΠΕΚΑ γνωρίζει πολύ καλά και επιθυμεί μέσα από γραφειοκρατικά τερτίπια να κάμψει τις αντιδράσεις των κατοίκων. Όμως η απάντηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας είναι εκπεφρασμένη είτε μέσω εκλογών είτε κατόπιν: Αποχαρακτηρισμός της περιοχής από μεταλλευτική, Αποκατάσταση, Εναλλακτική ανάπτυξη για τον τόπο!
Ακολουθεί το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
Με αφορμή αντιδράσεις της Τοπικής Κοινωνίας Χαλκιδικής και επιστολή του Δημάρχου Σταγείρων-Ακάνθου, κ. Βλαχόπουλου μετά τη διαβίβαση (η οποία είναι επιβεβλημένη νομοθετική πράξη), από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το «Επενδυτικό Σχέδιο» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., ανακοινώνεται ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς την Τοπική Κοινωνία και η όποια απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου θα ολοκληρωθεί, αφού εξασφαλιστεί επαρκέστατος χρόνος προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους οι πολίτες, οι φορείς εκπροσώπησής τους, καθώς και τα θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής κοινωνίας.
Το συνοδευτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ, βασίζεται σε απαιτήσεις τόσο της ελληνικής, όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα διαβούλευσης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ως εκ τούτου έχει «τυπικό» χαρακτήρα.
Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας προστασίας του περιβάλλοντος  που θα προκύψει από την ανοικτή διαβούλευση με την Τοπική Κοινωνία, δεδομένου του σημαντικού αναπτυξιακού χαρακτήρα της επένδυσης, που θα συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, διασφαλίζοντας τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης.

Δείτε το ΕΔΩ στο site του Υπουργείου: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=633&language=el-GR

Ακόμα το μελετούν στο Υπουργείο. Εν τω μεταξύ τα φουρνέλα δονούν τη Στρατονίκη. Χωρίς άδεια οι εργασίες της εταιρείας των μεταλλείων; Υπάρχει αρμόδιος να απαντήσει;

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση που απέστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς τους κατοίκους της Στρατονίκης οι οποίοι καταγγέλουν την συνέχιση της εξόρυξης κάτω από το χωριό, ενώ η άδεια της εταιρείας έχει λήξει στις 31/12/2009. Εν τω μεταξύ έχει εμφανιστεί σε διάφορα blogs έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Γιάννη  Μανιάτη σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία μέχρις ότου επαναξιολογηθεί …μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα!! Αλίμονο, στο ελληνικό κράτος των ημετέρων ζούμε…

Ακολουθεί το έγγραφο:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2010 / ΑΠ   122001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Θέμα:   Συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α Ε.

Σχετ.:α) Το    με    απ.    1069/10.02,2010    έγγραφο    του    Γραφείου    Υπουργού    (α.ττ.

ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/122001/17.02.2010).

β) Το  με  απ,   201/12.02.2010 έγγραφο  της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου

Ελλάδος του Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ

(α. ττ ΥΠ ΕΚΑ/ΕΥΠΕ/122576/01.03.2010).

γ) Το με α .π, Δ8-Α/Φ.7,49.13/3782/695/01.03.2010 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Φυσικού

Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ

(α.ττ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/122599/01.03. 2010 δ 122780/05.03.2010).

δ) Το με α.ττ Δ8-Α/Φ.7.49.13/3451/618/26.02,2010 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Φυσικού

Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ

(α.ττ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/122779/05.03. 2010)

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, που αφορούν στην συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., σας αναφέρονται τα παρακάτω:

• Στις 11.04.2005 εκδόθηκε η με α,π. οικ, 143088/1104.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη «Τροποποίηση της υπαρ. σ/κ. 45129/14.1.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει μετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με την υτταρ. οικ, 107298/18.7,2001 ΚΥΑ.»

– Από τις 27.11.2008 εκκρεμεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ αίτημα για την παράταση ισχύος της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

–   Το παραπάνω αίτημα βρίσκεται υπό αξιολόγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

H καταγγελία των κατοίκων ΕΔΩ