Ερώτηση βουλευτών του Κ.Κ.Ε. Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τις «Ρωγμές σε σπίτια, στους δρόμους και σε χώρους μαζικής συνάθροισης της Στρατονίκης στην Π.Ε. Χαλκιδικής»

kkeΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Ρωγμές σε σπίτια, στους δρόμους και σε χώρους μαζικής συνάθροισης της Στρατονίκης στην ΠΕ Χαλκιδικής

Η δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ» στην ΒΑ Χαλκιδική έχει ως συνέπεια να εμφανιστούν ξανά, μετά το 2002 που τότε την εξόρυξη έκανε η TVX, τα ανησυχητικά φαινόμενα στους δρόμους και στα σπίτια της Στατονίκης. Συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα των τριών εκρήξεων που γίνονται καθημερινά από την εταιρεία στις στοές κάτω από τον οικισμό, έχουν παρατηρηθεί:

 

 • Ρωγμές όχι μόνο σε κατοικίες, αλλά και σε χώρους συνάθροισης όπως στην εκκλησία και στο Δημοτικό σχολείο.
 • Στους λιθοστρωμένους δρόμους του οικισμού σε πάρα πολλά σημεία υπάρχουν παλαιές και νέες ρηγματώσεις, υποχωρήσεις και καθιζήσεις συνέπια της διατάραξης του εδάφους.
 • Από τις ρωγμές στους δρόμους τα όμβρια ύδατα διεισδύουν στις θεμελιώσεις των κτισμάτων, κάτι που προκαλεί ανομοιόμορφη ρευστοποίηση του εδάφους και καθίζηση των θεμελίων.
 • Η διατάραξη του εδάφους έχει επιπτώσεις και στα δίκτυα υποδομής του οικισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, κάτι που έχει άμεσες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων.

 

Να σημειωθεί επίσης πως αυτή την στιγμή:

 

 • Η εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ» αποτελεί, σύμφωνα και με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Τομέας Β. Ελλάδας, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιδιωτικό έργο.
 • Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά επιμέρους τμήματα του έργου (διαχείριση τεραστίων ποσοτήτων αποβλήτων, κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), διακίνηση επικινδύνων προϊόντων, διάθεση υγρών αποβλήτων, αποκαταστάσεις ρυπασμένων περιοχών, επεμβάσεις σε δασικές περιοχές κ.α.) για τα οποία απαιτείται διαρκής, επαρκής και επί τόπου παρακολούθηση του.

 

Την ίδια ώρα όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης – ελέγχου της εξέλιξης του έργου είναι υποστελεχωμένες, ενώ δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί ούτε και η Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ», με αρμοδιότητα παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου και αξιολόγησης της προόδου των αποκαταστάσεων, που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 201745/26.7.2011.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την θέση του ΚΚΕ που θεωρεί πως το συγκεκριμένο έργο δεν ωφελεί τα λαϊκά στρώματα, εκφράζοντας και την αντίθεση του με την προώθηση του. Σε συνθήκες καπιταλισμού, όπου κριτήριο των επενδύσεων είναι το ποσοστό κέρδους, η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων όπως της εξορυκτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδικη είναι καταστροφικές για την τοπική οικονομία της περιοχής, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια

 

Με βάση και τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

 • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:
 • Να σταματήσουν άμεσα οι εκρήξεις αφού θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων.
 • Να ελεγχθούν τα κτίρια στην Στρατονίκη, ξεκινώντας απ’ αυτά που συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος ατόμων και να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές αποκαταστάσεις με ευθύνη του κράτους και των υπαιτίων.
 • Την άμεση, πλήρη και ουσιαστική ενεργοποίηση της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων.
 • Την άμεση στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών, όπως το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διερεύνηση των συχνών καταγγελιών και τον έλεγχο της νομοθεσίας.
 • Να τοποθετηθούν δονησιογράφοι και να ανατεθεί η αξιολόγηση των μετρήσεων σε αρμόδιο φορέα (ΙΤΣΑΚ, Πανεπιστήμιο, ΙΓΜΕ κλπ), ώστε να προκύψουν ορθά συμπεράσματα σε σχέση με το φαινόμενο και βάσει αυτών να επανεξεταστούν άμεσα οι όροι περιβαλλοντικής προστασίας για το συγκεκριμένο έργο, καθώς οι υφιστάμενοι είναι ανεπαρκείς και δεν διασφαλίζουν τους κατοίκους της περιοχής.
 • Τις αναγκαίες ενισχύσεις γενικότερα των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαρκή και επαρκή παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου.
 • Καθώς επίσης και αν θα επιτρέψουν τη συνέχιση του έργου όσο δεν επιλύονται τα ως άνω προβλήματα και όσο τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των κατοίκων της περιοχής, η ασφάλεια των κατοικιών, το περιβάλλον.

 

Οι Βουλευτές Θεοδόσης Κωνσταντινίδης / Ελένη Γερασιμίδου

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.