Διήμερο εκδηλώσεων εναντίον των νέων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Χαλκιδική. Χθές Δευτέρα 12 Σεπ. συγκέντρωση στην πλατεία, σήμερα 13 Σεπ. 2011 συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου στην Ιερισσό

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εμείς οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2011 στην πλατεία της Ιερισσού δηλώνουμε τα εξής: Η συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης με θέμα την μεταλλευτική δραστηριότητα, άλλα και το επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει και νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες στα διοικητικά όρια πολλών χωριών του Δήμου, λόγω των ανεπίστρεπτων επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία της περιοχής, πρέπει να έχει γνώμονα το δημόσιο συμφέρον δηλαδή, αφορά το σύνολο όλων των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να προσανατολίζεται στα δεδομένα (π.χ. έδρα) μιας εταιρίας ιδιωτικών συμφερόντων. Το θέμα αυτό, είναι  το σοβαρότερο που απασχολεί τους κατοίκους του Δήμου μας και αφορά το μέλλον της περιοχής, δεν μπορεί να συζητηθεί παρά μόνο στην Έδρα του Δήμου, στην Ιερισσό, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι από όλο τον Δήμο και όχι επιλεκτικά εργαζόμενοι στο μεταλλείο. Είναι προφανές ότι δημόσιος και δημοκρατικός διάλογος για την αμφιλεγόμενη επένδυση μιας μετοχικής, πολυεθνικής εταιρίας που αφορά στο σύνολο  της κοινωνίας του Δήμου μας, και όχι μόνο, δεν μπορεί να γίνει μέσα στον «στρατώνα» αυτής της εταιρίας δηλαδή στην Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου. Έχοντας νόμιμο συμφέρον για την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη έκφραση της γνώμης μας, χωρίς να διακυβεύεται η σωματική μας ακεραιότητα, ζητούμε την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη  με αριθμό 274/2011 λόγω

1. απαράδεκτης αιτιολόγησης με γνώμονα ιδιωτικά συμφέροντα,

2. μεθόδευσης παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης και

3. την αποφυγή τραυματισμών συμπολιτών μας

Επίσης δηλώνουμε ότι όσες άδειες και να δώσουν, όσα υπουργεία και να συναινέσουν ο λαός της Χαλκιδικής είναι αποφασισμένος και θα προστατέψει τον τόπο του με κάθε τρόπο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημότες του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής                          

Ιερισσός, 139-2011

Σήμερα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 εμείς οι κάτοικοι του Δήμου   Αριστοτέλη συγκεντρωθήκαμε και καταλάβαμε το Δημαρχείο της έδρας του Δήμου μας, μετά από απόφαση της συγκέντρωσης των κατοίκων του Δήμου στις 12 Σεπτέμβρη 2011 και ώρα 19.00,  για να θυμίσουμε στον Δήμαρχο ότι. Σύμφωνα με τον Ν3852/2010  έδρα του Δήμου είναι η Ιερισσός και οι συνεδριάσεις του Δ.Σ.. πρέπει να γίνονται  εδώ και μετά από απόφαση στην Ιστορική Έδρα. Να του θυμίσουμε ότι το Δ.Σ. δεν είναι περιοδεύων  θίασος, όπως πάει να το καταντήσει, αλλά σώμα υπεύθυνο  απέναντι σε αυτούς που το  εξέλεξαν για τα επόμενα τρία χρόνια. Να του θυμίσουμε ότι  είναι εκλεγμένος Δήμαρχος όλων των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη  και  όχι υπάλληλος της Ελληνικός Χρυσός και έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται. Να του θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη ομόφωνη απόφαση όλων των φορέων και κατοίκων της Θράκης(ΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΤΟΠΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΥΠΟΥΡΓΟΙ-ΚΟΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-ΕΠΙΣΤΗΝΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑ κλπ),

«Η παραγωγή χρυσού αποτελεί μια βαριά ενεργοβόρα, υδροβόρα, μεταλλευτική (στο επίπεδο εξόρυξης) και χημική (στο επίπεδο επεξεργασίας) βιομηχανία. Μετατρέπει τεράστιες εκτάσεις γης σε χώρο απόθεσης τοξικών αποβλήτων (κατά κύριο λόγο κυανιούχων) με στόχο την απόληψη ελάχιστων συγκριτικά ποσοτήτων χρυσού (2-3g χρυσού από ένα τόνο κοιτάσματος).Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία περιορίζονται σε ελάχιστες θέσεις εργασίας (όσες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση), την φορολογία των εταιριών και την καταβολή ενός πενιχρού μισθώματος, μόνο του Δημόσιου μεταλλείου των Σαππών, της τάξης του 1% της αξίας του παραγόμενου χρυσού. Πρέπει δε να σημειωθεί πως δυστυχώς η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των ελαχίστων χωρών που δεν διαθέτουν νομικά θεσπισμένα μεταλλευτικά δικαιώματα (loyalties) επί του εξορυσόμενου μεταλλεύματος».
και επομένως θα είναι καταστροφική και για τον τόπο μας περιβαλλοντικά και οικονομικά. Να του θυμίσουμε τέλος ότι στον  τόπο μας υπάρχει ζωή και ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχώς τα τελευταία τρεις χιλιάδες χρόνια και δεν θα του επιτρέψουμε να το αλλάξει.

Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά.

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη, που πραγματοποιήθηκε την 4η Αυγούστου 2011, στην Αρναία Χαλκιδικής, αποφασίστηκε από τα 3/5 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση με αριθμό 274/2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στη «Διαύγεια» στις 14/08/2011, ΑΔΑ 4ΑΜ9ΩΨ2-Θ03), η επόμενη συνεδρίαση να έχει μοναδικό θέμα συζήτησης «Λειτουργία Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ» και να πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου «λόγω του ότι η προαναφερθείσα Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας είναι το κέντρο των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής».

Η αιτιολόγηση πού απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 10 του Νόμου 3852/2010 προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου εκτός της έδρας του Δήμου δεν μπορεί να είναι απλά τυπική αλλά και ουσιαστική.

Διότι η συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης με θέμα την μεταλλευτική δραστηριότητα σήμερα, άλλα και το επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει και νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες στα διοικητικά όρια πολλών χωριών του Δήμου, λόγω των μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία της περιοχής, πρέπει να έχει γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή αφορά το σύνολο όλων των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να εναρμονίζεται με τα συμφέροντα (π.χ. έδρα) μιας ιδιωτικής εταιρίας.

Το θέμα αυτό, που είναι το σοβαρότερο που απασχολεί τους κατοίκους του Δήμου μας και αφορά το μέλλον της περιοχής, δεν μπορεί να συζητηθεί παρά μόνο στην Έδρα του Δήμου, στην Ιερισσό, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και ενδιαφερόμενοι κάτοικοι από όλο τον Δήμο και όχι επιλεκτικά εργαζόμενοι στο μεταλλείο. Άλλωστε η ίδια η κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, κατήγγειλε το γεγονός, ότι κατά την «διαβούλευση» του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, την 26η Νοεμβρίου του 2010, οι εργαζόμενοι της άνω εταιρίας περιφρούρησαν τον τόπο διεξαγωγής και δεν επέτρεψαν να εισέλθουν κάτοικοι και επιστήμονες που αντιτίθενται στην καταστροφική αυτή επένδυση με αποτέλεσμα να μην ακουστεί καμία αντίθετη γνώμη:

«Το ΥΠΕΚΑ «τόλμησε» να μιλήσει ανοικτά στον Πολύγυρο και να τα βάλει με τους ανθρώπους της εταιρείας που είχαν το θράσος να στήσουν και face control στην είσοδο σχίζοντας τις λίστες των ονομάτων και των αριθμών ταυτοτήτων που συγκέντρωναν…

Το ΥΠΕΚΑ άνοιξε τις πόρτες του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο και απομάκρυνε τους φύλακες-αστυνομικούς… Το ΥΠΕΚΑ τα έβαλε με τους προβοκάτορες που εμπόδιζαν τους Οικολόγους Πράσινους να μιλήσουν…»

(http://oikomargarita.blogspot.com/2010/12/blog-post_18.html)

Είναι προφανές λοιπόν ότι δημόσιος και δημοκρατικός διάλογος για την αμφιλεγόμενη επένδυση μιας μετοχικής, πολυεθνικής εταιρίας που αφορά στο σύνολο της κοινωνίας του Δήμου μας, και όχι μόνο, δεν μπορεί να γίνει μέσα στον «στρατώνα» αυτής της εταιρίας, δηλαδή στην Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.