Φορείς και μηχανικοί του δήμου Αριστοτέλη ζητούν τη θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την «Μ.Π.Ε.» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Προς  το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εμείς που συνυπογράφουμε το κείμενο αυτό, φορείς, καθώς και μηχανικοί –δημότες ή κάτοικοι- του δήμου Αριστοτέλη, θέλουμε κατ’ αρχήν να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τις επιπτώσεις από την επικείμενη εξoρυκτική και βιομηχανική επέμβαση της εταιρείας ‘Ελληνικός Χρυσός’ στο δήμο μας ο οποίος κατά γενική ομολογία αποτελεί περιοχή υψίστου φυσικού κάλλους και πολλών δυνατοτήτων αειφόρου ανάπτυξης.

Οπως ίσως γνωρίζετε, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα αυτή δόθηκε ήδη από 29/10/2010 στη δημοσιότητα και περιγράφει όλες τις πτυχές της επέμβασης.  Έχουμε όμως την εντύπωση ότι αφήνει και σημαντικά κενά στην ενημέρωση για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως στην  ποιότητα του αέρα, στην ποσότητα και ποιότητα του νερού, στην ποιότητα της καλλιεργούμενης γης, στο μέλλον του δασικού και θαλάσσιου πλούτου, στην πλούσια πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.  Επιπλέον αβεβαιότητα υπάρχει και όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου, όπως την επίδραση της επέμβασης σε παραδοσιακές αλλά και σε μελλοντικές επιχειρηματικές μορφές βιώσιμης ανάπτυξης με αποτέλεσμα πιθανές τάσεις φυγής και αφαίμαξης της περιοχής από νεολαία.

Ιδιαίτερα μας ανησυχεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια τεραστίου μεγέθους επέμβαση σε μια περιοχή σχετικά πυκνοκατοικημένη (και από μόνιμους αλλά και από προσωρινούς κατοίκους και επισκέπτες) και υψίστου φυσικού κάλλους με αρμονικό συνδυασμό δασοσκεπών βουνών και πεντακάθαρων θαλασσών.  Το τεράστιο μέγεθος της επέμβασης σχετίζεται και με το γεγονός ότι το χρυσοφόρο κοίτασμα έχει πολύ μικρή (μόλις 0,8 g/t) περιεκτικότητα σε χρυσό.  Το ίδιο όμως αυτό γεγονός δημιουργεί και σοβαρά ερώτήματα για την όποια δυνατότητα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αν επιχειρηθεί ποτέ τέτοια.

Η περιοχή βιοπορίζει, και πιστεύουμε ότι αειφόρα μπορεί να βιοπορίσει καλύτερα και στο μέλλον, στηριζόμενη σ’ αυτά τα πλεονεκτήματά της.  Έχει βέβαια και μια ιστορία μεταλλευτικής δραστηριότητας και βιοπορισμού απ’ αυτήν, 3000 χρόνων.  Η επέμβαση όμως που πρόκειται να συμβεί στα επόμενα 20 χρόνια θα είναι απείρως μεγαλύτερη από αυτή όλων των προηγούμενων 3000 χρόνων.  Η επέμβαση που περιγράφει η ΜΠΕ είναι η πρώτη (μικρότερη) από τουλάχιστον άλλες δυο (μεγαλύτερου μεγέθους) αντίστοιχες μελλοντικές επεμβάσεις στο δήμο μας, και έπεται συνέχεια και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας μέχρι τη Θράκη.  Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι «πραγματική» αειφορία!  Είναι σαν ένας εθελοντής αιμοδότης να έδινε όλο το αίμα 30 χρόνων σε ένα μήνα!  Ένας επιπλέον λόγος που μας προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι  ενώ η κλιματική αλλαγή επιφυλάσσει απρόβλεπτα φαινόμενα φυσικών καταστροφών στο μέλλον (όπως πλημμύρες, με τρία σοβαρότατα επεισόδια στην περιοχή μας τα τελευταία 7 χρόνια), η εν λόγω ΜΠΕ δεν ασχολείται σοβαρά με το θέμα που αφορά στα κάθε είδους απόβλητα της επέμβασης.

Η εν προκειμένω ΜΠΕ βρίσκεται ήδη σε εσπευσμένη, και κατά τη γνώμη μας παράτυπη, ‘δημόσια διαβούλευση’ αφού δόθηκε στη δημοσιότητα (παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις) για το σκοπό αυτό, εν μέσω προεκλογικής περιόδου και μάλιστα προς τις απερχόμενες δημοτικές και νομαρχιακή αρχές.  Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι υποψήφιοι δήμαρχοι του δήμου μας, αλλά και γειτονικών δήμων, χρησιμοποίησαν το γεγονός προς άγραν ψήφων ‘μοιράζοντας’ υπερ-πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας στη νέα επένδυση απ’ ότι η ίδια προβλέπει.

Επειδή το ΤΕΕ σαν θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους άρα και των πολιτών του, έχει νομίζουμε την επιστημονική και τεχνική επάρκεια για έκφραση έγκυρης γνώμης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του για το θέμα αυτό και ιδιαίτερα στην εκδοχή της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης την οποία επικαλείται επίμονα η ΜΠΕ.  Εμείς φυσικά, όμως πιστεύουμε και εσείς, είμαστε θιασώτες της ‘κλασσικής’ εκδοχής σύμφωνα με την αποτύπωση του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ’αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», με άλλα λόγια η μέριμνα ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική – που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση.’. Εννοείται ότι είμαστε οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμοι για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση και συνεργασία.

Με τιμή, φορείς και μηχανικοί του δήμου Αριστοτέλη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.