Ενημέρωση στην Μεγάλη Παναγία στις 7 Μαρτίου για την «Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση/Αξιολόγηση» των μεταλλείων του Στρατονικού Όρους (που κάποιοι επιμένουν ακόμα να τα ονομάζουν άστοχα «Μεταλλεία Κασσάνδρας»)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Η παρουσίαση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικης Εκτίμησης/Αξιολόγησης της Ελληνικός Χρυσός στις 20 Φεβρουαρίου στο θέατρο της Μεγάλης Παναγίας αναβάλεται λόγω ασθενείας του εισηγητή Θεοφάνη Παυλίδη.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στις 7 Μαρτίου ημέρα Κυριακή.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.