Επαιτεί η πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου Στρατονίκης -ως άλλα «τριάκοντα αργύρια της προδοσίας»- τα «οφειλόμενα αντισταθμιστικά οφέλη» για την εξορυκτική δραστηριότητα κάτω από το χωριό!  Με αιτιολογική ψήφο αξιοπρέπειας η σύμφωνη γνώμη των συμβούλων της μειοψηφίας.

Διαβάστε παρακάτω τα πρακτικά της συνεδρίασης της 23ης Μαΐου 2009:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στρατονίκη 23η Μαΐου 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ Αριθ.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Στρατονίκη Χαλκιδικής Τ.Κ. 63083

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο ΣταγείρωνΑκάνθου

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής

2) Βουλευτές Χαλκιδικής

3) Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

υπόψη κ. κ. Κούτρα Δημητρίου και

Στρατουδάκη Πέτρου

4) Μ.Μ.Ε. Χαλκιδικής

Κύριε Δήμαρχε,

το Τ.Σ. Στρατονίκης μετά από πρόσκληση του Προέδρου του συνεδρίασε κατά την παραπάνω ημερομηνία με θέμα τις ανταποδοτικές οφειλές της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός Α.Εκαι ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Η Στρατονίκη στο πρόσφατο παρελθόν διχάστηκε περνώντας σαν κοινωνία μία σοβαρότατη κρίση που απείλησε την ίδια την συνοχή της με συνέπειες και πληγές που και μετά από αρκετά χρόνια δεν έχουν ακόμα επουλωθεί. Και όλα αυτά εξαιτίας της γνωστής επένδυσης εξόρυξης μεταλλευτικού πλούτου με εργασίες που προβλέφθηκε να γίνουν κάτω από το χωριό. Τελικά η πλειοψηφία των κατοίκων όπως αυτή εκφράστηκε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές συμμερίσθηκε την άποψη πως όλες αυτές οι μεταλλευτικές δραστηριότητες από την εταιρία «Ελληνικός Χρυσός Α.Εθα είχαν επωφελή αποτελέσματα για το χωριό μας, σταθμίζοντας τα θετικά και αρνητικά αυτής της επένδυσης. Στην διαμόρφωση αυτής της πλειοψηφικής άποψης συνέτειναν σε καθοριστικό βαθμό τα πειστήρια και οι εγγυήσεις που δόθηκαν στην τοπική κοινωνία από αρμόδιους και έγκυρους φορείς όπως ο Ι.Γ.Μ.Ε. , επιτροπή καθηγητών πανεπιστημίων ειδικών στην μελέτη τέτοιων θεμάτων αλλά και από την ίδια την πολιτεία που μαζί με την Δημοτική και Νομαρχιακή αρχή δέσμευσαν την εταιρία σε συγκεκριμένες αποφάσεις που εκτός των άλλων (μεθόδων εξόρυξης, επιτροπή παρακολούθησης σωστής εφαρμογής αυτών των μεθόδων, απασχόληση ανθρώπων της περιοχής στην εταιρία κ.λ.π.) και την παροχή ανταποδοτικών οφειλών στα χωριά Στρατονίκη και Στρατώνι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 5 έτη. Και ενώ οδεύουμε προς την λήξη της πενταετίας στο Στρατώνι έχει δοθεί το σύνολο των χρημάτων που δικαιούται, και καλώς δόθηκε, η Στρατονίκη που υφίσταται το κύριο βάρος και συνέπειες αυτής της μεταλλευτικής δραστηριότητας έχει εισπράξει ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των οφειλομένων κονδυλίων παρά τις πολύχρονες περί του αντιθέτου διαβεβαιώσειςυποσχέσεις κυρίως της εταιρίας αλλά και του Δημάρχου κ. Βλαχόπουλου.

Επειδή πλέον η υπομονή μας εξαντλήθηκε, θεωρώντας ότι μας εμπαίζουν αλλά και εκφράζοντας την διογκούμενη δυσφορία, δυσπιστία και έντονο προβληματισμό των συμπολιτών μας και υπό το βάρος της μεγάλης μας ευθύνης που προτάσσει πάνω από όλα τα συμφέροντα του χωριού μας εκφράζουμε καταρχήν την έντονη δυσαρέσκειά μας γιαυτήν την στασιμότητα και ολιγωρία.

Διαμαρτυρόμαστε και απαιτούμε εδώ και τώρα την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της εταιρίας προς την Στρατονίκη. Απαιτούμε την απόδοση όλων των ανταποδοτικών οφειλών της εταιρίας προς το χωριό μας και ζητούμε την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών καταρχήν από την Δημοτική αρχή και τον Δήμαρχο ΣταγείρωνΑκάνθου αλλά και από όλους τους αιρετούς φορείς του Νομού και την Πολιτεία με στόχο την ικανοποίηση του αυτονόητα δίκαιου αιτήματός μας, επιφυλασσόμενοι για τις περαιτέρω δικές μας ενέργειες μέχρι την τελική μας δικαίωση.

Διαμαρτυρόμαστε και απαιτούμε εδώ και τώρα την εκπόνηση της προτεινόμενης από το ΙΤΣΑΚ μελέτης του δομημένου περιβάλλοντος της Στρατονίκης.

Το δικό μας μήνυμα είναι ότι πάνω από όλους και όλα βρίσκονται τα συμφέροντα του χωριού μας και του τόπου μας και αυτά είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε μέχρι κεραίας με κάθε τίμημα.

Επισυνάπτουμε έγγραφο σχετικό με τις υποχρεώσεις και τις ανταποδοτικές οφειλές της εταιρίας προς την Στρατονίκη.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας με την παραπάνω απόφαση κατέθεσαν και αιτιολογική έκθεση της ψήφου τους η οποία ζήτησαν να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Για το Τοπικό Συμβούλιο Στρατονίκης

Ο Πρόεδρος

Και η αιτιολογική έκθεση των συμβούλων της μειοψηφίας:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνης ψήφου των ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Δ.Δ. Στρατονίκης Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου  Χασάπη Ιωάννη και Σιδέρη Νικολάου

Στρατονίκη 23-5-2009

Οι παραπάνω Τοπικοί Σύμβουλοι κατά την συζήτηση στο Τ.Σ. Στρατονίκης για την υστέρηση στην καταβολή των ανταποδοτικών οφειλών της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» εξέθεσαν την παρακάτω άποψη την οποία και γραπτά κατέθεσαν και ζήτησαν να καταγραφεί στα  πρακτικά της απόφασης:

Είμαστε και παραμένουμε αντίθετοι στις εξορυκτικές δραστηριότητες της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» κάτω από τα σπίτια της Στρατονίκης θεωρώντας ότι γι αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει καμία «ανταπόδοση» και κυρίως για τις επόμενες γενιές στις οποίες θα κληροδοτηθεί μόνο η συντελούμενη βλάβη αφού θα έχει προεξοφληθεί η όποια «ωφέλεια».

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στις χορηγούμενες άδειες για να διακρίνουμε αυτό που από την αρχή πιστεύαμε, ότι δηλαδή η εξορύκτρια εταιρία, αφού εξασφάλιζε την κάμψη του κινήματος αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας θα αθετούσε μία προς  μία όλες ανεξαιρέτως της συμβατικές υποχρεώσεις και τους όρους αδειοδότησης.

Η εποχή της «κοσμογονίας» που κάποιοι επαγγέλθηκαν για το χωριό μας έχει περάσει οριστικά διαρκώντας πολύ λίγο. Ο μετροπόντικας ψόφησε, τα φουρνέλα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές των σπιτιών και του ψυχισμού μας, οι επιτροπές παρακμάζουν από την ανεπάρκεια των διαπιστώσεων, οι άνεργοι «όσοι πρόλαβαν τον Κύριο είδαν», η εταιρία τυρβάζει πλέον πίσω από το βουνό «Καμήλα»,  οι χορηγίες περιορίστηκαν μόνο για τις τοπικές εορτές και πανηγύρεις και τα σχεδιαζόμενα έργα στο χωριό μας φαίνονται καρτερικά να ελπίζουν μόνο στην επερχόμενη προεκλογική περίοδο των Δημοτικών εκλογών του 2010. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση όλων των κατοίκων ότι η Στρατονίκη αποτελεί το καύσιμο για κινηθεί ταχύτερα το όχημα του Δήμου μας και ως αναλώσιμο αντιμετωπίζεται.

Θεωρούμε ΠΡΩΤΙΣΤΗ υποχρέωση του  Δήμου μας την εκπόνηση της προτεινόμενης από το ΙΤΣΑΚ μελέτης του δομημένου περιβάλλοντος του χωριού μας η οποία φαίνεται να έχει παραπεμφθεί στις Καλένδες.

Τέλος επειδή οι συμβατικές υποχρεώσεις πρέπει να τηρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη μας στην απαίτηση για την τήρησή τους.

Χασάπης Γ. Ιωάννης

Σιδέρης Μ. Νικόλαος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.