Δεν τηρούνται οι όροι εξόρυξης. Έγκοιλα στο υπέδαφος της Στρατονίκης. Και νέα αναβολή στο ΣτΕ

Στρατονίκη 30-4-2008

ΟΜΟΛΟΓΕΙTAI ΑΔΙΣΤΑΚΤΑ ΠΛΕΟΝ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΡOYNTAI OI ΟΡΟI ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ «ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ! Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ

ΕΓΚΟΙΛΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σταγείρων- Ακάνθου, ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο.). Η επιτροπή συστήθηκε με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση-(Κ.Υ.Α.) και την απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης και αφορά στην δραστηριότητα εξόρυξης από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» του μεταλλείου «Μαύρες Πέτρες» το οποίο βρίσκεται κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης.

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν οι κ.κ. Στογιώργης, πρόεδρος της ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο., Αρβανιτίδης, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωλογικών-Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), Κοτσερίδης, μηχανικός περιβάλλοντος της Νομαρχίας Χαλκιδικής, Λαμπράκης, νομαρχιακός σύμβουλος-εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Από την τρίωρη και πλέον ενημέρωση σημειώνουμε τα παρακάτω κρίσιμα σημεία:

ΕΓΚΟΙΛΑ (ΚΕΝΑ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

Μετά από εδαφολογική έρευνα για την σύνταξη γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης με σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκοίλων στο υπέδαφος του δομημένου οικισμού της Στρατονίκης εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι μεγάλα ενώ τα αρκετά υπόλοιπα έχουν διαστάσεις περίπου ενός δωματίου. Το βάθος στο οποίο εντοπίστηκαν τα κενά αυτά είναι από 12 έως 20 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους.

Σε ότι αφορά τα μικρά κενά, τα μέλη της ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο. πιθανολόγησαν ότι δημιουργήθηκαν κατά τον σχηματισμό του υπεδάφους της Στρατονίκης, το οποίο είναι προσχωσιγενές και τα θεωρούν σταθερά, καθόσον συμπεριφέρθηκαν χωρίς προβλήματα μέσα στον χρόνο και την σεισμικότητα της περιοχής.

Σε ότι αφορά τα 4 μεγάλα κενά

α) προσδιόρισαν την θέση μόνο των 2 εξ αυτών -περιοχή παιδικής χαράς(!) και περιοχή Αγίας Παρασκευής-,

β) δεν ανέφεραν ούτε προσεγγιστικά το μέγεθός τους,

γ) απάντησαν ότι δεν μπορούν να πιθανολογήσουν τον τρόπο σχηματισμού τους και

δ) απάντησαν ότι δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο από την συμπεριφορά τους σε συνδυασμό με τις δονήσεις από την εκμετάλλευση του μεταλλείου με την χρήση φουρνέλων.

Τα μέλη της ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο. ανέφεραν ότι οι απαντήσεις στα δύο τελευταία ζητήματα θα μπορούν να δοθούν μετά από ειδική και συστηματική έρευνα των κενών αυτών.

ΝΕΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ

ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθεί ότι σε μια σειρά από σπίτια, στην περιοχή ΒΔ της παιδικής χαράς και σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρα, έχουν διαπιστωθεί πρόσφατες ρωγμές για την μελέτη των οποίων η ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο. έκρινε σκόπιμη την συνδρομή το Ινστιτούτου Αντισεισμικής Προστασίας, επιστήμονες του οποίου επισκέφθηκαν κάποια από τα σπίτια αυτά και έκριναν αναγκαία την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

ΕΔΩ τίθεται το ερώτημα ποιος καλύπτει το κόστος των μελετών. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν, χωρίς διάψευση, ότι το λειτουργικό κόστος της ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο., το κόστος εκπόνησης των μελετών του ΙΓΜΕ καθώς και το επικείμενο κόστος της μελέτης του Ινστιτούτου Αντισεισμικής Προστασίας καλύπτει η εταιρία εξόρυξης. Βέβαια η εταιρία οφείλει να καλύπτει το κόστος της μελέτης των επιπτώσεων από την λειτουργία της, όχι όμως με άμεση και κατευθείαν σχέση προς τους μελετητές, αλλά με την θεσμικά κατοχυρωμένη διαμεσολάβηση είτε της κεντρικής διοίκησης είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν αυτό δεν συμβαίνει όπως στην προκειμένη περίπτωση τότε εύλογα δημιουργούνται ανησυχίες έως και υποψίες για τα όσα φθάνουν σε γνώση της τοπικής κοινωνίας.

Σχετικά με το εύρος της εξόρυξης δηλαδή εάν αυτή περιορίζεται μέχρι του σημείου που αυτή έχει αδειοδοτηθεί και είναι ο άξονας Βορά – Νότου που διέρχεται από το Ιερό του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου τα μέλη της επιτροπής απάντησαν ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν μέχρι ποιού σημείου εκτίνεται σήμερα η εξόρυξη καθόσον αυτό μπορεί να εξευρεθεί μόνο με την συνδρομή τοπογράφων (υπογείων) μεταλλείων. ΕΔΩ εύλογα θα ρωτήσει κανείς γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή τοπογράφων μεταλλείων για την διαπίστωση του εύρους της εξόρυξης σε σχέση με την άδεια.

ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε ερώτηση σχετική με τον αν τηρείται 2,5 χρόνια μετά την έκδοση της άδειας εξόρυξης ο βασικός όρος αυτής που αφορά στην μέθοδο εξόρυξης της σημειακής προσβολής με την χρήση ειδικού μηχανήματος και των περιορισμό των φουρνέλων μόνο στα σημεία που το εν λόγο μηχάνημα δεν μπορεί να εργαστεί και πάντων όχι πάνω από το 30 % του συνολικά εξορυσσομένου μεταλλεύματος σε μηνιαία βάση, τα μέλη της ΕΠΙ.ΤΗΡ.Ο. απάντησαν ότι πράγματι μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ο όρος αυτός για τον λόγο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κεντρική στοά προσέγγισης η οποία σύμφωνα με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. θα τελειώσει στα τέλη Απριλίου 2008. Επίσης ανέφεραν ότι στελέχη της εταιρίας εκτιμούν τώρα ότι η χρήση του μηχανήματος ίσως αποδειχθεί αδύνατη καθόσον είναι πιθανόν η χρήση του μηχανήματος να ανεβάσει τα επίπεδα σκόνης σε βαθμό που να επικρατούν συνθήκες στοάς οι οποίες θα οδηγούν τους εργαζόμενους στην ασθένεια της πνευμονοκονίασης.

ΕΔΩ θα αναρωτηθούμε αν ο χρόνος εφαρμογής της μεθόδου εξόρυξης με μηχάνημα (2,5 χρόνια τουλάχιστον μετά την έναρξη παραγωγής) καθώς και οι πιθανές δυσμενείς συνθήκες στοάς από την χρήση του μηχανήματος περιγράφονται στην τεχνική μελέτη της εξόρυξης που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εάν προβλέφθηκαν ή όχι και γιατί από τους συντάκτες της μελέτης, εάν επισημάνθηκαν ή όχι και γιατί από αυτούς που την ενέκριναν.

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Την Παρασκευή 9-5-2008 έχει προσδιορισθεί για να δικασθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από 3 αναβολές (κατατέθηκε Δεκέμβριο 2005), η προσφυγή κατοίκων της Στρατονίκης κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) και της άδειας εξόρυξης του μεταλλείου «Μαύρες Πέτρες» το οποίο βρίσκεται κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η εκδίκαση θα αναβληθεί για τέταρτη φορά λόγω κωλύματος (λόγοι υγείας) της βοηθού Εισηγητή (για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε η εκδίκαση και τον Νοέμβριο 2007) η οποία έχει αναλάβει και ασχοληθεί με την υπόθεση. Ο Εισηγητής δεν έχει την δυνατότητα λόγω μη ενασχόλησής του με το θέμα να προχωρήσει στην συζήτηση και θα ζητήσει την αναβολή της και τον ορισμό νέου βοηθού εισηγητή που θα αναλάβει την μελέτη της υπόθεσης. Το γεγονός αυτό κατά την γνώμη μας συνιστά έγκοιλο στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης από το ΣτΕ καθόσον α) 2.5 χρόνια μετά την κατάθεση της προσφυγής ο νέος βοηθός εισηγητή θα ασχοληθεί με αυτήν για πρώτη φορά λόγω κωλύματος της συναδέλφου του και β) αν τελικώς η προσφυγή καταφέρει!!! να συζητηθεί το Φθινόπωρο 2008 η έκδοση της απόφασης πιθανολογείται στις αρχές Καλοκαιριού 2009 όταν η εξόρυξη θα έχει συμπληρώσει σχεδόν 4 απρόσκοπτα χρόνια και γ) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) της οποίας ζητείται η ακύρωση έχει από μόνη της ισχύ μέχρι την 31-12-2009 οπότε αν η απόφαση του ΣτΕ κάνει δεκτή την προσφυγή και ακυρώσει την άδεια εξόρυξης καθίσταται εκ των πραγμάτων «έγκοιλον γράμμα».

Υ.Γ. Αν δεν γνωρίζετε το ποσοστό αύξησης των αερίων ρύπων στην περιοχή ΒΑ Χαλκιδικής από πιθανή λειτουργία του μεταλλείου «Σκουριές» και της μεταλλουργίας χρυσού στον Μαδέμ – Λάκκο θα αναφερθούμε σ’ αυτό στο προσεχές διάστημα. Προς το παρόν περιοριζόμαστε στο εξής : «πιο Κιότο;»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.