Αναφορά των κατοίκων Στρατονίκης προς την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σταγείρων-Ακάνθου

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
ΤΩΝ ΚΑΤΟIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΝIΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡAΦΟΥΝ ΚΑΤΩΤEΡΩ
ΚΑΤA ΤΙΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ AΡΘΡΟΥ 215 ΤΟΥ Ν. 3463/2006

Π Ρ Ο Σ
την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σταγείρων – Ακάνθου

Στρατονίκη 11η Μαρτίου 2008
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,
έχουμε καταγγείλει προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής παράνομες δραστηριότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. κατά την λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας κάτω από το χωριό μας και ζημίες που έχουν προκύψει από αυτές στα σπίτια μας.
Τα φουρνέλα κάτω από τα πόδια μας χτυπούν όλο το 24ωρο όλες της ημέρες της εβδομάδας, χωρίς φυσικά να ακούγονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τις τελευταίες ημέρες το φαινόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο ενώ ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν νέες ρωγματώσεις σε σπίτια μιας συγκεκριμένης περιοχής του χωριού. «Συνέπεσε» τις ίδιες μέρες να επισκεφθούν τη Στρατονίκη ομαδικά αρμόδιες για τον έλεγχο τέτοιων φαινομένων Δημόσιες Υπηρεσίες, γεγονός που εντείνει τους φόβους μας για την ασφάλεια των οικογενειών και των σπιτιών μας.
Επικαλούμενοι τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 3463/2006, ζητούμε να συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. το θέμα: «οι εξορυκτικές δραστηριότητες με φουρνέλα κάτω από το Δ.Δ. Στρατονίκης, η σύνδεσή τους η μη με φαινόμενα ρωγματώσεων σε σπίτια και δρόμους της και οι προσήκουσες ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση της κατάστασης.»

ΜΕ ΤΙΜΗ
Ακολουθούν οι υπογραφές

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.